Nyheter

Kjenner du reglene for parkering?

Forbereder du deg til teoriprøven eller førerprøven, og klør deg i hodet over parkeringsreglene? Dersom du vil unngå gebyrer og borttauing bør du sette deg inn i parkeringsbestemmelsene.

Her er noen generelle tips som det kan være kjekt å ta med seg:

 • Kjøretøyet må plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt.
 • Det gjelder et totalforbud mot stansing på fortau.
 • Du må stanse/parkere minst fem meter fra veikryss, og fem meter fra gang- eller sykkelfelt. Avstanden måles fra det punkt hvor fortauet, kantlinjen eller veikanten begynner å runde.
 • Fører eller eier av kjøretøyet er pålagt en undersøkelsesplikt for hva som skjer, slik at man senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er satt opp, plikter å rette seg etter bestemmelsene.
 • Ved avgiftsparkering skal betaling skje umiddelbart etter at man har plassert kjøretøyet.
 • Kvittering for betalt avgift skal plasseres godt synlig

Kilde: NAF

Fartsgrenser i Norge

Å kunne fartsgrensene er et must for deg som skal t førerkort. Fartsgrenser er også et trafikksikkerhetstiltak av svært stor betydning. I følge NAF er fartsgrensene fastsatt utfra vår tåleevne (hva kroppen tåler av fysiske påkjenninger) og forholdene på og ved selve veien.

Tommelfingerregelen er 30 – 50 – 70 km/t

Dersom du som fotgjenger blir påkjørt, har du 80% sjanse for å overleve dersom bilen ikke kjører fortere enn 30 km/t. Det er hva kroppen din kan tåle. Dersom bilen treffer deg i 50 km/t, har du kun 20% overlevelsessjanse. Det er derfor vi finner fartsgrense 30 km/t i boligstrøk, rundt skoler og i bysentra der det er mange fotgjengere og syklister, skriver NAF på sine websider.

Om du sitter i en bil og blir påkjørt fra siden, har du størst overlevelsessjanse dersom ikke overstiger 50 km/t. Det er derfor det som oftest er fartsgrense på 50 km/t der hvor mange veier krysser hverandre, og faren for sidepåkjørsler er stor.

Dersom du frontkolliderer med en annen bil (av noenlunde samme størrelse som din egen), er det rimelig bra sjanse for å overleve dersom ikke farten er høyere enn 70 km/t. Mange veier som har høy risiko for møteulykker, har derfor 70 km/t som maksimal fart.

Dette er stoff du bør kunne før du går opp til teoriprøven. Du kan lese mer om andre fartsgrenser her.

Du har kanskje i ferd med å ta førerkort eller har akkurat fått det. Unge sjåfører med ferskt førerkort mangler kjøreerfaring, og mange sjåfører er uoppmerksomme og lette å distrahere. Skulle uhellet være ute kan det være vanskelig å finne ut hvem som har skylden etter en kollisjon. Derfor er det viktig å sikre bevis.

Det kan være vanskelig å finne ut hvem som har skylden etter en kollisjon. Derfor er er det lurt å skaffe bevis fra skadestedet, eks. ved å ta bilder. Dersom en part skal ilegges skylden for et uhell må:

 • føreren ha opptrådt uaktsomt

 • føreren må ha brutt trafikkregler det ha

 • vært en teknisk svikt ved kjøretøyet

Dersom begge partene for eksempel har brutt trafikkregler eller vært uaktsomme, vil ansvaret bli delt.

Er det ikke mulig å bevise skyld må hver av partene dekke sin egen skade.

Du kan også bli ilagt skyld for et uhell selv om det ikke har vært fysisk kontakt mellom kjøretøyene, for eksempel om du presser en annen bil ut i grøfta.

Dette gjør du ved en kollisjon:

 • Varsle Vegtrafikksentralen via nødtelefon

 • Følg rådene du får fra Vegtrafikksentralen

 • Tror du at tilstanden er farlig eller kan bli det (personskader), ring 113

 • Ved mindre kollisjon, få bilen inn på en havarilomme dersom slike finnes. Gå uansett ut av bilen, slik at du ikke blir skadd ved en eventuell påkjøring bakfra.

 • Ved større kollisjon med fare for brann, følg rådene for brann

10 ting å ha i bilen på vinteren

Går du din første vinter med førerkort i vente, eller skal du øvelseskjøre i vinter? Da kan det være smart å noen ekstra saker i bilen. Her får du 10 tips om hva som kan være lurt å ha i bilen på vinterstid:

• En god isskrape med tagger på en av sidene for å ta stålisen

• Snøkost

• Lommelykt

• Låsolje

• Startkabler m. overspenningsvern

• Liten spade (sammenleggbar)

• Slepetau, ikke elastisk

• Hurtigkjetting/autosokken/michelin easy grip

• Ekstra varme klær, votter/hansker, hodeplagg og fottøy

• Pledd

Kilde: NAF.no

Gode vindusviskere, ren frontrute og riktig innstilte lys er avgjørende for å kjøre sikkert både med lav høstsol og på mørke regntunge kvelder. Dette gjelder også når du øvelseskjører.

Sjekk vindusviskerne

Påse at gummien på viskerne er hel og ren. Dersom den er slitt, så bytt kan det være lurt å bytte viskere. NAF anbefaler at de byttes en gang i året. Et annet godt råd er å vaske vindusviskerne hver gang du fyller drivstoff.

Slitt frontrute - dårligere sikt

Frontruten er også en slitedel på bilen. NAF mener den burde sjekkes hver 80 000 kilometer fordi steinsprut, isskraping, vindusviskere, skitt og smuss gir slitasje. Pfeiffer-laboratoriet har påvist at en slitt og skadet frontrute kan gi et optisk bedrag på 10 meter i avstandsbedømming. I mørket forsterkes denne effekten.

Rengjør ruten på innsiden

Rengjør også frontruten på innsiden. Den er som regel mer møkkete enn du tror. Et godt råd er å vaske den med varmt salmiakkvann som fjerner belegget på innsiden av ruten.

Sjekk lyset med papirark

Det er viktig å ha lysene på bilen i orden. Det er ingen enkel sak å bytte pærer på nye biler, men da bør man komme seg til et verksted eller lignende å gjøre det.

Mange setter også lyspærer inn på feil måte. En enkel måte å sjekke dette på er holde opp et hvitt ark foran lysene når nærlyset er tent. Vises det en vannrett klar stripe er lyspæra satt inn riktig. Kommer det fram en sirkel på arket som en sol (lyset stråler til alle kanter) er pæren satt inn feil.

Husk å sjekke ditt eget syn! Du må uansett ta en synstest i forbindelse med teoriprøven I tillegg til at bilen er klargjort for god sikt er det viktig at bilføreren ser godt. Nesten 80 prosent av all sanseinformasjon ved bilkjøring kommer fra synet.

Veitrafikkloven stiller klare krav til hvor godt man skal se og det er hver enkelt sitt ansvar å sørge for dette. Reaksjonsevnen din blir dårligere når du ser dårlig. Tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at det er klar sammenheng mellom nedsatt syn og ulykkesinnblanding. God sikt er en plikt.

Kilde: NAF

Teoritentamen har laget et øvelseskjøringskurs med mange tips og øvelser.