Nyheter

Vi har akkurat lagt ut en ny og forbedret utgave av appen i app store. Den største nyheten er at du nå også får lyd på alle oppgavene. I appen får du Norges desidert største og beste utvalg av oppgaver, utarbeidet av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. En versjon til Android er på vei, og kan ventes i Google Play innfenfor kort tid.

Skal du ta teoriprøven for bil, moped, MC eller andre kjøretøy, er dette applikasjonen for deg. Våre oppgaver er laget på samme måte som oppgavene på den offisielle teoriprøven hos Statens Vegvesen.

Applikasjonen inneholder:

 • Totalt over 6500 oppgaver.

 • Oppgaver til klassene: A/A1, B, C, CE,C1, C1E, CE, D, D1, S, T og YS.

 • Tilgang til engelske oppgaver for klasse B.

 • Alle oppgaver er laget av ATL.

 • Tilgang til fasit på alle oppgaver.

 • Mulighet for lyd på alle oppgaver.

 • Tilgang til resultater for å følge egen fremgang.

 • Mulighet for å starte en prøve på nettet og fortsette på den samme prøven i applikasjonen.

 • Mailsupport fra kl 09-21 alle dager.

bilteori teoriproøven
teoriprøve teoriprøven for bil

Slik bør du øvelseskjøre

Dersom du skal bli en sikker trafikant må du øvelseskjøre mye. Statens vegvesen anbefaler at du øvelseskjører 140 timer før du kjører opp. Trafikklærere vi har snakket med tror at det kan være en fordel å sette klare mål for øvelseskjøringen. Målene kan du f.eks lage sammen med din trafikklærer, og deretter trene for å nå dem hjemme. Du vil få større utbytte og progresjon av øvelseskjøringen dersom du trener privat samtidig med at du er i et forløp hos en trafikkskole.

enter image description here

For å kunne øvelseskjøre i klasse B må du

 • Være fylt 16 år

 • Ha fullført trafikalt grunnkurs

 • Ha med enten gyldig bevis for fullført trafikalt grunnkurs og legitimasjon, eller førerkort i en annen klasse

Husk at personer som er over 25 år er fritatt fra deler av trafikalt grunnkurs. Det innebærer at man kan øvelseskjøre uten å ha tatt kurset dersom man er fylt 25. Husk legitimasjon!

Den som er med deg i øvelseskjøringen

 • Må være fylt 25 år

 • Må ha hatt førerkort for bil sammenhengende de siste 5 år

 • Kan ikke ta betalt for å øvelseskjøre

Bilen som brukes til øvelseskjøring må

 • Være merket med en godt synlig L (rød på hvit bakgrunn)

 • være utstyrt med ekstra speil for den som er med.

 • Tilhøre klasse B

Området du øvelseskjører i

 • Må velges etter hvor langt du er kommet i opplæringen

 • Bør ikke være tett trafikert før man beherseker trafikkrytmen

 • Kan ikke være i utlandet.

På en øvingsbane eller et avsperret område er det lov å øvelseskjøre når den som er sammen med deg har visuell kontakt og kan instruere deg.

Lykke til!

Teoritentamen har laget et øvelseskjøringskurs med mange tips og øvelser.

kilde: Statens vegvesen.

Forberedelse til teoriprøven

Vi mennesker tilegner oss kunnskap på ulike måter. Videre er det slik at blant dem som skal ta teoriprøven er utgangspunktet veldig ulikt. Noen kan mye om trafikk og trafikkregler, mens andre kan lite.

enter image description here

Derfor varierer det fra person til person hva som er den optimale forberedelsen til teoriprøven. Det vi vet er at det store flertallet enten bruker boken eller tar et online teorikurs. I tillegg er det slik at nesten alle som tar teoriprøver forbereder seg gjennom eksamensøving på nettet. Dette er ofte meget hensiktsmessig da detaljnivået kan være større enn i læreboken – og fordi det gir presise forberedelser. Den største aktøren i dette markedet er teoritentamen.no som har det største antall oppgaver i Norge og der alle oppgavene er skrevet av forfattere fra Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Det finnes også andre mindre tilbydere.

Løpende oppdatert statistikk fra Vegvesenet viser at omtrent halvparten av elevene stryker på teoriprøven. Ettersom det er dyrt (det koster 500 kroner for en ny prøve)) og ettersom du må vente i to uker før du kan ta en ny teoriprøve anbefaler vi alle om å forberede seg grundig før en teoriprøve. Basert på det vi selv har erfart er en kombinasjon av teorikurs eller lærebok og eksamensøving den beste forberedelsen.

 1. Hvordan kan du finne ut hva største tillatte totalvekt på tilhenger til bilen du skal kjøre er? Dette står på bilens vognkort 

 2. Hva kan skje hvis man kjører med for tung tilhenger på bilen

- Forhjulenes veggrep vil bli betydelig redusert - Bilens bremselengde vil økes - Bilens kursstabilitet vil reduseres - Lyktene på bilen heves hvilket igjen kan føre til blendingsfare for andre bilister 

​3. Hvilke ulemper kan en for tung lastet bil medføre?

 • Kjøreegenskapene blir dårligere
 • Bilens bremselengde vil økes
 • Lyktene på bilen heves hvilket igjen kan føre til blendingsfare for andre bilister 

​4. Hvor stor tillatt totalvekt kan en tilhenger ha bak en gitt bil når føreren bare har førerkort klasse B? Se i vognkort, eller henvis til førerkortforskriftene 

​5. Hva kan skje hvis man kjører med tilhenger som har for stor tiltatt totalvekt?

 • Forhjulenes veggrep vil bli betydelig redusert
 • Bilens bremselengde vil økes
 • Bilens kursstabilitet vil reduseres
 • Lyktene på bilen heves hvilket igjen kan føre til blendingsfare for andre bilister 
 1. Hvordan viser du hvor mange personer bilen er registeret for? Står i vognkortet 

​7. Hvordan viser du hvor maksimal nyttelast for bilen? Står i vognkortet 

​8. Hvordan viser du hvor maksimal tillatt koplingslast? Står i vognkortet 

​9. Hvordan vil du kontrollere at bilens bremsekraftforsterker virker som den skal? Ved å pumpe bremsepedalen 5-6 ganger til den blir «hard». Deretter tråkkes bremsepedalen bestemt inn mens man starter bilen. Hvis alt er som normalt skal bremsepedalen nå sige inn 

​10. Er det forsvarlig å kjøre hvis bremsekraftforsterkeren ikke fungerer som den skal? Som regel ikke. En defekt bremsekraftforsterker vil gi nedsatt bremseeffekt og pedalen blir veldig tung å tråkke inn. 

​11. Hvordan vil du kontrollere bilens bremsevæskenivå? Sjekk at bremsevæskenivået ligger mellom MIN og MAX i beholderen for bremsevæske under panseret på bilen

Vi hjelper deg med forberedelsene til oppkjøringen

Ønsker du en komplett oversikt over sikkerhetskontrollen? Er du nervøs før oppkjøringen? Sjekk ut Teoritentamens forberedelseskurs til oppkjøringen.

Din vei til førerkortet

Kjøreopplæringen for klasse B har fire trinn. En del av opplæringen er obligatorisk og må gjennomføres på en trafikkskole. De fire trinnene i opplæringen for klasse B er:

Fase 1 - Trafikalt grunnkurs

 Før eleven kan begynne øvingskjøring krever myndighetene at eleven har en grunnleggende forståelse for trafikken og om bilen. Derfor kreves det at eleven deltar på ”Trafikalt Grunnkurs,” såfremt eleven ikke har førerkort for andre førerkortklasser eller er over 25 år.

 - Trafikalt grunnkurs gjennomføres normalt som gruppeundervisning på en kjøreskole. I hovedsak er kurset teoretisk, men det inkluderer også en fysisk demonstrasjon av mørkekjøring.

 - Det avholdes ingen eksamen i Trafikalt grunnkurs, men kurset må registreres som fullført av trafikkskolen for at eleven skal få rett til å øvingskjøre.

 - Når ”Trafikalt grunnkurs” er bestått mottar eleven et kursbevis som beviser at eleven har rett til å øvelseskjøre. Dette beviset skal eleven alltid ha med under øvingskjøring - også med trafikklærer.

​​Fase 2: Grunnleggende opplæring

​ På dette trinnet lærer eleven å håndtere bilen rent kjøreteknisk. I tillegg skal eleven opparbeide og vise kunnskaper om bil, miljøvennlig kjøring og føreransvaret. Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime – der eleven og læreren sammen vurderer om eleven har gode nok ferdigheter til å begynne på fase 3. ​ ​​

Fase 3: Trafikal del

 I fase 3 lærer man å kjøre i variert trafikk, og bli en tilnærmet selvstendig fører. Eleven skal opparbeide og vise kunnskaper om trafikantgrupper og interessemotsetninger og lære å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk. Eleven skal også lære å kjøre på en måte som reduserer risikoen for møteulykker og lære hvordan man kjører forbi og hvordan man skal handle når man blir forbikjørt. Mot slutten av dette trinnet skal du gjennomføre sikkerhetskurs på bane (tidligere benevnt glattkjøringskurs). Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer bl.a. om å sikre personer og gods, og om hvordan kjøremåten din bestemmer om du har, eller mister, kontrollen over bilen Også dette trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime – der eleven og læreren sammen vurderer om eleven har gode nok ferdigheter til å begynne på neste trinn.

 Fase 4: Avsluttende Opplæring

 På dette trinnet skal eleven lære å kjøre på en ansvarlig måte og risikominimerende måte i god samhandling med andre trafikanter. Eleven skal også vise at han/hun behersker dette. For å utvikle tilstrekkelige ferdigheter og innarbeide automatiserte handlinger anbefaler Vegvesenet at eleven får mengdetrening (dette kan selvsagt gjøres privat og ikke i regi av en skole- da blir det fort for dyrt). Mot slutten av dette siste trinnet gjennomføres et sikkerhetskurs på veg. Dette kurset er på i alt 13 timer og omhandler tema som:

 • Bilkjøringens risiko

 • Avsluttende kjøring i variert trafikkmiljø

 • Refleksjon og oppsummering

 • Kjøring i landevegsmiljø og forbikjøring 

Før eleven kan ta selve førerprøven må all obligatorisk opplæring være fullført og registrert. Denne registreringen gjøres av trafikkskolen.