Nyheter

Tips til oppkjøringen

Her er noen gode tips du kan ta med deg før oppkjøringen. 

 • Viktig å holde fartsgrensen, ikke kjør for sakte hvis ikke forholdene tilsier det.​ 
 • Se ofte i speilene, husk at sensorene ser deg i øynene ganske ofte​ 
 • Hold god avstand til foranliggende biler​ 
 • Gi tydelige tegn ved av/påkjøring.​ 
 • Akselerer ordentlig i påkjøringsfelt​ 
 • Repeter på teorien. Da blir du tryggere på regler som igjen får deg til å kjøre bedre​ ​
 • Ta en kjøretime eller 2 rett før oppkjøring, dette gjør også at du føler deg tryggere!

Derfor stryker du på oppkjøring: -

 • Problemer med fart og fartstilpasning 
 • Brudd på vikeplikten, vær obs på stoppskilt o.l. 
 • Å ikke gi tegn eller ikke samhandle med andre trafikanter. Husk å bruke blinklys ved alle anledninger. 
 • Gjøre feil valg i en trafikksituasjon 
 • At helheten på kjøringen er ikke god nok 
 • For tidlig oppkjøring i forhold til kjørelærers anbefaling

Kjøring med tilhenger

Dette må du vite

Hvis du har alminnelig førerkort klasse B kan du kjøre med en tilhenger hvor hengerens tillatte totalvekt ikke overstiger 750 kg. Med ”tillatte totalvekt” menes den maksimale totalvekt kjøretøyet er registrert for ifølge vognkortet.  

Er hengeren tyngre enn 750 kg. vil du fortsatt kunne kjøre med denne, men da må ikke samlet tillatt totalvekt for bil og henger overstige 3.500 kg.  

Tilhengerens tillatte totalvekt kan ikke overstige motorvognens egenvekt med fører.  

Hovedregelen er at du må avlegge egen førerprøve og få påført bokstav E i førerkortklassen hvis du skal kjøre med tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.  

Begrensninger i vognkortet

I bilens vognkort er det angitt maksimal aktuell totalvekt for den tilhenger som kan trekkes av bilen. Aktuell totalvekt vil si den vekten kjøretøyet har i øyeblikket. Denne vektgrensen må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du innehar.  

I tillegg kan også bilens vognkort ha en maksimal tillatt vogntogvekt, dvs. totalsummen av bilens og tilhengerens tillatte totalvekt.  

Fartsbestemmelser for tilhenger
Maksimal hastighet for biler som trekker tilhenger eller campingvogn med bremser er 80 km/t. Dette gjelder selv om fartsgrensen på stedet er 90 km/t eller høyere.   

Kjører du med tilhenger eller campingvogn uten bremser er maksimal hastighet 60 km/t når tilhengeren har en aktuell totalvekt 300 kg. eller mer.

Tips til teoriprøven

Teoriprøven (teoretisk førerprøve) må du ta på en trafikkstasjon. I de klassene du må avlegge en praktisk førerprøve, kan du ta teorien 6 måneder før du er gammel nok til å ta førerkort i den aktuelle klassen. I de klassene det bare er teori, må du vente til du er 16 år.

Før du kan ta teoriprøve må du ha levert søknad om førerkort og fått den godkjent. Søknaden kan du sende inn elektronisk på Statens Vegvesen sine nettsider. Når du møter fram til prøven må du ha med deg gyldig legitimasjon. I forbindelse med teoriprøven må du også ta en synstest.

For å lese mer om antall spørsmål, varighet og hvor mange feil du kan ha i de ulike teoriprøvene fordelt på klasser kan du klikke her.

Karantenetid

Dersom du ikke består teoriprøven må du vente 2 uker før du kan ta ny prøve. Dersom du ikke består den praktiske prøven, må du vente 4 uker før du kan ta ny prøve.

Gode råd

• Samarbeid med en trafikkskole fra starten av opplæringen!
• Skaff deg tilgang til teoritentamen.no og gjennomgå hele pensum med tekst, bilder, video, lyd, teoriprøver og forklaringer til oppgavene.
• Lær deg kunnskapsstoffet samtidig som du tar praktisk opplæring, da sitter det bedre
• Ta timer på trafikkskolen før du øver privat! Da lærer du raskere, og det blir tryggere å øvelseskjøre privat

Ønsker du å teste en gratis teoriprøve? Lykke til med øvingen!

Teoritentamen kan skilte med Norges desidert største og beste utvalg av oppgaver, utarbeidet av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Skal du ta teoriprøven for bil, moped, MC eller andre kjøretøy, har vi applikasjonen du trenger. Oppgavene er laget på samme måte som oppgavene på den offisielle teoriprøven hos Statens Vegvesen.

Teoriprøven på nett

Applikasjonene inneholder:

 • Totalt over 6500 oppgaver.
 • Oppgaver til klassene: A/A1/A2, B, C, CE,C1, C1E, CE, D, D1, S, T og YS.
 • Tilgang til engelske oppgaver for klasse B.
 • Alle oppgaver er laget av ATL.
 • Tilgang til fasit på alle oppgaver.
 • Tilgang til resultater for å følge egen fremgang.
 • Mulighet for å starte en prøve på nettet og fortsette på den samme prøven i applikasjonen.
 • Mailsupport fra kl 09-21 alle dager.

Her kan du laste ned Teoritentamen-appen Android og iOS

Lykke til med øvingen!

Hvordan velge trafikkskole?

Her får du noen tips om hvordan du kan velge riktig trafikkskole, hvilke forventninger du har og hvilke krav skal du sette.

 1. Finn trafikkskole på teoritentamen.no. Her kan du søke opp skoler i nærheten, se hvordan andre har vurdert trafikkskolen og ta kontakt direkte for å få mer informasjon.

  Hør gjerne med venner for å få tips om gode kjøreskoler, eller bruk vurderingene gitt av teoritentamens kunder til å hjelpe deg i valget.

 2. Hvis du er usikker bør du sjekke om skolen står på listen over godkjente trafikkskoler.

  En godkjent trafikkskole skal by på kvalitet og profesjonalitet. Trafikkskolen skal være godkjent av Statens vegvesen. Ikke stol på at trafikkskolen er godkjent selv om du finner den i Brønnøysundregisteret.

 3. Be om å få se en plan for opplæringen. Det skal føles trygt og sikkert når du gjennomfører opplæring i trafikken. Trafikkskolen/trafikklæreren skal tilrettelegge undervisningen til den enkelte – du skal få personlig oppfølging og undervisning som er tilpasset ditt nivå. Skolen skal følge en læreplan som forklarer opplæringens innhold, fremdrift og mål. For å teste hvordan du ligger an, kan du benytte teoriprøven hos teoritentamen.no

 4. Undervisningstiden skal utnyttes effektivt. Du skal kunne forvente logisk progresjon i opplæringen og effektiv utnyttelse av kjøretimene. Du skal kunne forvente en godt planlagt undervisning. Trafikklæreren skal ha full oppmerksomhet på din opplæring i hele kjøretimen. Be om hjemmelekse hvis du øvingskjører privat. Og forvent å få vite hva dere skal jobbe med i neste kjøretime.

 5. Spør trafikkskolen om de har et eget opplegg for privat øvelseskjøring. Undersøk om trafikkskolen har et eget opplegg for samarbeid mellom elev, ledsager og trafikkskole. Spør eventuelt om din ledsager kan være med på noen av kjøretimene. Statens vegvesen oppfordrer til å øvelseskjøre mye både privat og på trafikkskole, fordi dette reduserer risikoen for å havne i trafikkulykker. Teoritentamen

 6. Sjekk om skolen har et kontor med betjent kontortelefon. Forvent at det er ryddige administrative og organisatoriske forhold. Alle godkjente trafikkskoler skal ha kontortid og et telefonnummer du kan ringe.

 7. Billigst er ikke nødvendigvis best. Det kan bli dyrt å kjøpe billig. Det er ikke alltid at billige kjøretimer gir den billigste opplæringen til slutt. Vær forsiktig med å betale ut store beløp før du har gjennomført opplæringen. Skulle du benytte deg av pakketilbud så sørg for å undersøke hva som er inkludert i tilbudet. Sørg alltid for å få kvittering, også når du betaler kontant

 8. Bytt trafikklærer eller trafikkskole hvis du er misfornøyd. I de aller fleste tilfeller vil du føle at trafikkskolen er seriøs og gir deg god opplæring, men enkelte ganger kan det bli nødvendig å skifte trafikklærer eller trafikkskole. Ønsker du å bytte til en annen trafikklærer ved samme skole, tar du det opp med trafikkskolensfaglige leder. Er du misfornøyd med hele trafikkskolen kan du bytte trafikkskole

  Vær spesielt på vakt hvis du får beskjed om å ta de obligatoriske timene hos en annen trafikkskole. Det kan være at trafikkskolen din ikke har nødvendig godkjenning og kompetanse.

 9. Meld fra til Statens vegvesen hvis du er usikker på opplæringen du får I hver region har Statens vegvesen en egen tilsynsseksjon. Seksjonen fører tilsyn med trafikkskolene og skal se til at de oppfyller kravene til å drive trafikkskole. Tilsynet skal blant annet bidra til å kvalitetssikre opplæringen og sørge for at det er like konkurransevilkår mellom trafikkskolene. Ved å melde ifra om useriøse aktører kan du gi nyttig informasjon til tilsynsmyndighetene.

Lykke til på veien mot førerkortet!

Hilsen Teoritentamen.no

Kilder: Statens Vegvesen