Nyheter

Forberedelse til teoriprøven

Vi mennesker tilegner oss kunnskap på ulike måter. Videre er det slik at blant dem som skal ta teoriprøven er utgangspunktet veldig ulikt. Noen kan mye om trafikk og trafikkregler, mens andre kan lite.

enter image description here

Derfor varierer det fra person til person hva som er den optimale forberedelsen til teoriprøven. Det vi vet er at det store flertallet enten bruker boken eller tar et online teorikurs. I tillegg er det slik at nesten alle som tar teoriprøver forbereder seg gjennom eksamensøving på nettet. Dette er ofte meget hensiktsmessig da detaljnivået kan være større enn i læreboken – og fordi det gir presise forberedelser. Den største aktøren i dette markedet er teoritentamen.no som har det største antall oppgaver i Norge og der alle oppgavene er skrevet av forfattere fra Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Det finnes også andre mindre tilbydere.

Løpende oppdatert statistikk fra Vegvesenet viser at omtrent halvparten av elevene stryker på teoriprøven. Ettersom det er dyrt (det koster 500 kroner for en ny prøve)) og ettersom du må vente i to uker før du kan ta en ny teoriprøve anbefaler vi alle om å forberede seg grundig før en teoriprøve. Basert på det vi selv har erfart er en kombinasjon av teorikurs eller lærebok og eksamensøving den beste forberedelsen.

 1. Hvordan kan du finne ut hva største tillatte totalvekt på tilhenger til bilen du skal kjøre er? Dette står på bilens vognkort 

 2. Hva kan skje hvis man kjører med for tung tilhenger på bilen

- Forhjulenes veggrep vil bli betydelig redusert - Bilens bremselengde vil økes - Bilens kursstabilitet vil reduseres - Lyktene på bilen heves hvilket igjen kan føre til blendingsfare for andre bilister 

​3. Hvilke ulemper kan en for tung lastet bil medføre?

 • Kjøreegenskapene blir dårligere
 • Bilens bremselengde vil økes
 • Lyktene på bilen heves hvilket igjen kan føre til blendingsfare for andre bilister 

​4. Hvor stor tillatt totalvekt kan en tilhenger ha bak en gitt bil når føreren bare har førerkort klasse B? Se i vognkort, eller henvis til førerkortforskriftene 

​5. Hva kan skje hvis man kjører med tilhenger som har for stor tiltatt totalvekt?

 • Forhjulenes veggrep vil bli betydelig redusert
 • Bilens bremselengde vil økes
 • Bilens kursstabilitet vil reduseres
 • Lyktene på bilen heves hvilket igjen kan føre til blendingsfare for andre bilister 
 1. Hvordan viser du hvor mange personer bilen er registeret for? Står i vognkortet 

​7. Hvordan viser du hvor maksimal nyttelast for bilen? Står i vognkortet 

​8. Hvordan viser du hvor maksimal tillatt koplingslast? Står i vognkortet 

​9. Hvordan vil du kontrollere at bilens bremsekraftforsterker virker som den skal? Ved å pumpe bremsepedalen 5-6 ganger til den blir «hard». Deretter tråkkes bremsepedalen bestemt inn mens man starter bilen. Hvis alt er som normalt skal bremsepedalen nå sige inn 

​10. Er det forsvarlig å kjøre hvis bremsekraftforsterkeren ikke fungerer som den skal? Som regel ikke. En defekt bremsekraftforsterker vil gi nedsatt bremseeffekt og pedalen blir veldig tung å tråkke inn. 

​11. Hvordan vil du kontrollere bilens bremsevæskenivå? Sjekk at bremsevæskenivået ligger mellom MIN og MAX i beholderen for bremsevæske under panseret på bilen

Vi hjelper deg med forberedelsene til oppkjøringen

Ønsker du en komplett oversikt over sikkerhetskontrollen? Er du nervøs før oppkjøringen? Sjekk ut Teoritentamens forberedelseskurs til oppkjøringen.

Din vei til førerkortet

Kjøreopplæringen for klasse B har fire trinn. En del av opplæringen er obligatorisk og må gjennomføres på en trafikkskole. De fire trinnene i opplæringen for klasse B er:

Fase 1 - Trafikalt grunnkurs

 Før eleven kan begynne øvingskjøring krever myndighetene at eleven har en grunnleggende forståelse for trafikken og om bilen. Derfor kreves det at eleven deltar på ”Trafikalt Grunnkurs,” såfremt eleven ikke har førerkort for andre førerkortklasser eller er over 25 år.

 - Trafikalt grunnkurs gjennomføres normalt som gruppeundervisning på en kjøreskole. I hovedsak er kurset teoretisk, men det inkluderer også en fysisk demonstrasjon av mørkekjøring.

 - Det avholdes ingen eksamen i Trafikalt grunnkurs, men kurset må registreres som fullført av trafikkskolen for at eleven skal få rett til å øvingskjøre.

 - Når ”Trafikalt grunnkurs” er bestått mottar eleven et kursbevis som beviser at eleven har rett til å øvelseskjøre. Dette beviset skal eleven alltid ha med under øvingskjøring - også med trafikklærer.

​​Fase 2: Grunnleggende opplæring

​ På dette trinnet lærer eleven å håndtere bilen rent kjøreteknisk. I tillegg skal eleven opparbeide og vise kunnskaper om bil, miljøvennlig kjøring og føreransvaret. Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime – der eleven og læreren sammen vurderer om eleven har gode nok ferdigheter til å begynne på fase 3. ​ ​​

Fase 3: Trafikal del

 I fase 3 lærer man å kjøre i variert trafikk, og bli en tilnærmet selvstendig fører. Eleven skal opparbeide og vise kunnskaper om trafikantgrupper og interessemotsetninger og lære å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk. Eleven skal også lære å kjøre på en måte som reduserer risikoen for møteulykker og lære hvordan man kjører forbi og hvordan man skal handle når man blir forbikjørt. Mot slutten av dette trinnet skal du gjennomføre sikkerhetskurs på bane (tidligere benevnt glattkjøringskurs). Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer bl.a. om å sikre personer og gods, og om hvordan kjøremåten din bestemmer om du har, eller mister, kontrollen over bilen Også dette trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime – der eleven og læreren sammen vurderer om eleven har gode nok ferdigheter til å begynne på neste trinn.

 Fase 4: Avsluttende Opplæring

 På dette trinnet skal eleven lære å kjøre på en ansvarlig måte og risikominimerende måte i god samhandling med andre trafikanter. Eleven skal også vise at han/hun behersker dette. For å utvikle tilstrekkelige ferdigheter og innarbeide automatiserte handlinger anbefaler Vegvesenet at eleven får mengdetrening (dette kan selvsagt gjøres privat og ikke i regi av en skole- da blir det fort for dyrt). Mot slutten av dette siste trinnet gjennomføres et sikkerhetskurs på veg. Dette kurset er på i alt 13 timer og omhandler tema som:

 • Bilkjøringens risiko

 • Avsluttende kjøring i variert trafikkmiljø

 • Refleksjon og oppsummering

 • Kjøring i landevegsmiljø og forbikjøring 

Før eleven kan ta selve førerprøven må all obligatorisk opplæring være fullført og registrert. Denne registreringen gjøres av trafikkskolen.

Førstehjelp i trafikken

Dersom du er innblandet i et trafikkuhell eller kommer til et ulykkessted er det greit å ha klart for seg hva du bør gjøre i de ulike situasjonene. ​

Ved trafikkuhell med personskade:

 • Sett på varsellys
 • Ta på refleksvest
 • Skaff deg overblikk over åstedet
 • Sikre skadestedet med bla. varseltrekant
 • Ring ambulanse 113 eller politi 112
 • Gi livreddende førstehjelp til kyndig hjelp kommer

Les mer om førstehjelp og Hjerte-Lunge-Redning.Se video om førstehjelp fra Nrk.

Hva koster det å ta førerkort?

Kostnaden for å ta førerkortet i klasse b (bil) avhenger av flere ting. Feks valg av trafikkskole, antall kjøretimer etc. ​ Våre estimater viser at det i gjennomsnitt koster ca 30 000 kroner å ta førerkort. Av dette utgjør obligatoriske kurs ca kr 12.000 og eksamensavgifter (teorikurs og ”oppkjøring”) ca kr 5.000.

Kostnadene til kjøretimer utgjør ca 60% av totalkostnadene – i snitt cirka 15-20 000. En kjøretime er normalt på 45 minutter. Prisen per time varierer gjerne fra kr 450 til kr 600. Ved valg av kjøreskole er det viktig å ikke kun se på pris per time, men også kvalitet. Kvalitet er vanskelig å vurdere på forhånd, men spør gjerne venner og bekjente om deres erfaringer.

For å redusere kostnadene ved å ta førerkort anbefales det at man bruker mye tid på privat øvingskjøring, slik at den som lærer å kjøre automatiserer flest mulig handlinger. Utbyttet av øvingskjøring blir også ekstra godt hvis øvingskjøringen følger en strukturert plan. ​ ​

Oversikt over ca kostnader:

Teoriboken "Veien til førerkortet" koster kr 338,- Kjøp boka her

Obligatorisk trafikalt grunnkurs: ca 2300-3000 kr

Kjøretime: ca. 500-800 kr

Sikkerhetskurs på vei: ca. 6000-7000 kr

Sikkerhetskurs på bane: ca 3000-3500 kr

Billeie til førerprøven: ca. 2000 kr

Obligatorisk mørkekjøringskurs: ca 1100-1800 kr

Førstehjelpskurs: ca. 500-600 kr Vær obs på at dette er ca.priser. Mange trafikkskoler tilbyr pakker, der du betaler en fast sum for et visst antall kjøretimer, sikkerhetskurs og teori, som kan bli billigere enn hvis du velger ett og ett element i opplæringen.

Gebyr for teoriprøven hos Statens vegvesen: kr 520

Baneleie til sikkerhetskurs: kr 1000

Praktisk prøve (oppkjøring): Kr 920

Utstedelse av førerkort: kr 240