Nyheter

Førstehjelp i trafikken

Dersom du er innblandet i et trafikkuhell eller kommer til et ulykkessted er det greit å ha klart for seg hva du bør gjøre i de ulike situasjonene. ​

Ved trafikkuhell med personskade:

 • Sett på varsellys
 • Ta på refleksvest
 • Skaff deg overblikk over åstedet
 • Sikre skadestedet med bla. varseltrekant
 • Ring ambulanse 113 eller politi 112
 • Gi livreddende førstehjelp til kyndig hjelp kommer

Les mer om førstehjelp og Hjerte-Lunge-Redning.Se video om førstehjelp fra Nrk.

Hva koster det å ta førerkort?

Kostnaden for å ta førerkortet i klasse b (bil) avhenger av flere ting. Feks valg av trafikkskole, antall kjøretimer etc. ​ Våre estimater viser at det i gjennomsnitt koster ca 30 000 kroner å ta førerkort. Av dette utgjør obligatoriske kurs ca kr 12.000 og eksamensavgifter (teorikurs og ”oppkjøring”) ca kr 5.000.

Kostnadene til kjøretimer utgjør ca 60% av totalkostnadene – i snitt cirka 15-20 000. En kjøretime er normalt på 45 minutter. Prisen per time varierer gjerne fra kr 450 til kr 600. Ved valg av kjøreskole er det viktig å ikke kun se på pris per time, men også kvalitet. Kvalitet er vanskelig å vurdere på forhånd, men spør gjerne venner og bekjente om deres erfaringer.

For å redusere kostnadene ved å ta førerkort anbefales det at man bruker mye tid på privat øvingskjøring, slik at den som lærer å kjøre automatiserer flest mulig handlinger. Utbyttet av øvingskjøring blir også ekstra godt hvis øvingskjøringen følger en strukturert plan. ​ ​

Oversikt over ca kostnader:

Teoriboken "Veien til førerkortet" koster kr 338,- Kjøp boka her

Obligatorisk trafikalt grunnkurs: ca 2300-3000 kr

Kjøretime: ca. 500-800 kr

Sikkerhetskurs på vei: ca. 6000-7000 kr

Sikkerhetskurs på bane: ca 3000-3500 kr

Billeie til førerprøven: ca. 2000 kr

Obligatorisk mørkekjøringskurs: ca 1100-1800 kr

Førstehjelpskurs: ca. 500-600 kr Vær obs på at dette er ca.priser. Mange trafikkskoler tilbyr pakker, der du betaler en fast sum for et visst antall kjøretimer, sikkerhetskurs og teori, som kan bli billigere enn hvis du velger ett og ett element i opplæringen.

Gebyr for teoriprøven hos Statens vegvesen: kr 520

Baneleie til sikkerhetskurs: kr 1000

Praktisk prøve (oppkjøring): Kr 920

Utstedelse av førerkort: kr 240

Teorikurs

For de fleste førerkortklassene, herunder bil, moped og mc, er ikke teorikurs obligatorisk. Det er altså ingen krav til hvordan du lærer deg teorien; kravet er bare at du skal kunne den!

Det finns generelt sagt to ulike typer teorikurs. Det ene er den typen teorikurs som avholdes av enkelte trafikkskoler. Disse er organisert som samlinger der en trafikklærer presenterer teoriinnholdet med elementer av interaktiv undervisning. Etter at slike teorikurs ikke lenger er obligatoriske er det færre og færre som avholder slike teorikurs.

En helt annen type teorikurs er digitale læringsmidler der eleven på egenhånd kan forberede seg til teoriprøven. Slike kurs blir mer og mer utbredt – og oppleves gjerne av elevene som et substitutt til læreboken. Det er viktig å velge et kurs som dekker hele pensum slik at man er godt forberedt til de detaljerte spørsmålene man opplever på den offisielle teoriprøven. enter image description here

Det er mange som må ty til instruksjonsboken når det plutselig dukker opp en lysende varsellampe på dashbordet. Fortsetter du å kjøre som om ingenting har hendt kan det bli både dyrt og farlig.

Hvordan de ulike varsellampene ser ut på forskjellige bilmodeller kan variere noe. Er du usikker kan du like godt slå opp i instruksjonsboken først som sist. En generellhuskeregel kan være: om en rød lampe starter å lyse under kjøring, betyr det at du må stoppe umiddelbart og sjekke feilen. Er lampen oransje, betyr det at du kan kjøre til verkstedet. Er lampen grønn så er det bare å kjøre uten noen bekymringer.

I linken under kan du lese litt om de ulike lampene, hva de betyr, og hva du evt bør gjøre dersom de dukker opp.

Ler mer om Varsellamper.

Hva man gjør ved et trafikkuhell? Dersom du er innblandet i et trafikkuhell eller kommer til et ulykkessted er det greit å ha klart for seg hva du bør gjøre i de ulike situasjonene. ​ Ved trafikkuhell og skade på personer eller dyr plikter du å undersøke om din hjelp kan komme til nytte. Å forlate en skadet person kan føre til fengsel og inndragning av førerkort for alltid.

trafikkuhell_teoriprøven

Ved trafikkuhell uten personskade:

 • ​Sett på varsellys
 • Ta på refleksvest
 • Skaff deg overblikk over åstedet
 • Sikre skadestedet med bla. varseltrekant
 • Noter navn og telefonnummer til vitner
 • Om mulig, flytt kjøretøy slik at annen trafikk kan passere
 • Om mulig, ta bilder av åstedet
 • Fyll ut skademeldingsskjema om du er innblandet

Ved trafikkuhell med personskade: ​ -

 • Sett på varsellys
 • Ta på refleksvest
 • Skaff deg overblikk over åstedet
 • Sikre skadestedet med bla. varseltrekant
 • Ring ambulanse 113 eller politi 112
 • Gi livreddende førstehjelp til kyndig hjelp kommer
 • Ved trafikkuhell med personskade må ikke kjøretøyene flyttes uten politiets godkjenning.