Veien til førerkortet Motorsykkel lærebok

Veien til førerkortet Motorsykkel lærebok

I serien Veien til førerkortet, tilbyr vi læreboka motorsykkel, som dekker alt eleven trenger å vite for å kunne få førerretten for klasse A1 lett, A2 mellomklasse og A tung motorsykkel. Læreboka er helt oppdatert med moderne bilder som illustrerer ulike trafikksituasjoner på en enkel og tydelig måte. Vi har også lagt vekt på et godt og klart språk. Boka er i tråd med læreplanen og og er nyttig også for de som allerede har kjørt motorsykkel i noen år.

Her lærer eleven om blant annet:

  • Ditt ansvar som MC-fører og -eier
  • Motorsykkel: klasser og konstruksjon
  • Risiko og miljø
  • Kjørestrategi og atferd i trafikken
  • Sikkerhetskurs på vei og sikkerhetskontroll

Tar eleven førerkort for første gang, må han/hun i tillegg lære seg teorien for klasse B, fordi han/hun også vil få spørsmål fra dette på teoriprøven. Vi anbefaler derfor å lese Veien til førerkortet, klasse B, eller ta nettkurset eTeori (www.eteori.no). Eleven må også bruke det han/hun lærer i kjøreopplæringen sammen med læremidlene for å forstå teorien og være best mulig forberedt til den teoretiske og den praktiske førerprøven.