Veien til førerkortet læreboka

Veien til førerkortet læreboka

Læreboka Veien til førerkortet for klasse B, er helt oppdatert med moderne bilder som illustrerer ulike trafikksituasjoner på en enkel og tydelig måte. Vi har også lagt vekt på et godt og klart språk. Boka er i tråd med læreplanen og dekker alt eleven trenger å vite om opplæring på personbil.

Her lærer eleven om blant annet:
  • Plikter og ansvar som bilfører
  • Trafikksystemet og vegen
  • Hvordan kjøre etter trafikkreglene
  • Grønn, miljøbevisst kjøring
  • Risikoen ved bilkjøring
  • Sikker kjøring på glatt føre
  • Kjøring på landeveg
  • Kjøring i mørke

Eleven må bruke det han/hun lærer i kjøreopplæringen sammen med læreboka for å forstå teorien og være best mulig forberedt til den teoretiske og den praktiske førerprøven.

Vi anbefaler å bruke arbeidsboka og spørsmålsboka sammen med læreboka.

Opplæringen i de andre førerkortklassene bygger på denne grunnleggende trafikkteorien, derfor må elever som skal ta førerkort i en annen klasse (med noen få unntak), også lese trafikkteorien for klasse B.

Veien til førerkortet, klasse B er en suveren markedsleder.

388 kr