Veien til førerkortet spørsmålsboka

Veien til førerkortet spørsmålsboka

I serien Veien til førerkortet, klasse B, tilbyr vi en spørsmålsbok hvor eleven kan teste seg selv.
250 varierte spørsmål gir eleven trening i å tenke igjennom ulike trafikksituasjoner som han/hun vil støte på under opplæringen og som ferdigutdannet sjåfør.

Spørsmålene er tatt fra målene i HELE læreplanen, derfor må eleven i tillegg til læreboka, også benytte den kunnskapen han/hun lærer i den teoretiske og praktiske undervisningen ved trafikkskolen.

Vi anbefaler at eleven spør trafikklæreren sin hvis det er noe han/hun lurer på.

OBS! Det foreligger en korrigert fasit som skal inn i stedet for den som er trykket bakerst i boka.
Hvis den ikke skulle ligge inni boka, ber vi om at den lastes ned fra atl.no, Læremidler.

198 kr