Veien til Yrkessjåfør Buss Lastebil lærebok

Veien til Yrkessjåfør Buss Lastebil lærebok

Lærebokserien Veien til yrkessjåfør buss, lastebil, retter seg mot de som skal kvalifisere seg til kompetansebevis som yrkessjåfør. Læreboka er en fortsettelse av Veien til førerkortet, dekker læreplanen og omhandler både person- og godstransport. Noen temaer er:

  • veitransporten og samfunnet
  • yrkessjåførens helse, arbeidsmiljø og sikkerhet
  • kjøreteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy
  • gods- og persontransportens vilkår og praksis
  • sikker atferd på veien

Læreboka leses i eget tempo, kan brukes til både fordypning og oppslagsverk og til å understreke/notere i. Læreboka har høstet mange lovord, har stor og god layout og vi gjør vårt ytterste for å holde den oppdatert. Boken inneholder teorien man testes i på teoriprøven.

575 kr