Veien til Yrkessjåfør Utvidelse av kompetanse fra lastebil til buss lærebok

Veien til Yrkessjåfør Utvidelse av kompetanse fra lastebil til buss lærebok

Lærebokserien Veien til yrkessjåfør har boka: Utvidelse av kompetanse fra lastebil til buss. Dette er en bok som dekker kravet til obligatorisk opplæring ved utvidelse av yrkessjåførkompetansen fra godstransport til persontransport. Læreboka henter stoffet fra hovedboka: Veien til yrkessjåfør. Boka dekker læreplanen og noen temaer er:

  • persontransportens vilkår
  • persontransport i praksis
  • sikker atferd på veien

Læreboka leses i eget tempo, kan brukes til både fordypning og oppslagsverk og til å understreke/notere i. Læreboka har stor og god layout og vi gjør vårt ytterste for å holde den oppdatert.