Veien til førerkortet Grunnmuren til førerkortet

Veien til førerkortet Grunnmuren til førerkortet

Læreheftet Grunnmuren til førerkortet dekker grunnleggende trafikkteori på en enkel og tydelig måte. Gjennom bilder og noen få ord vil eleven lett se og forstå teorien. Heftet inneholder bare det viktigste for å klare den teoretiske og den praktiske førerprøven og er spesielt tilrettelagt for elever med ulike læringsutfordringer som for eksempel dysleksi eller andre språkvansker. Heftet er ment som et hjelpemiddel til læreboka Veien til førerkortet, klasse B, eller andre trafikklæremidler. Forfatteren Astrid Thomassen, Trafikklærer ved Lindesnes Trafikkskole har utviklet heftet i samarbeid med Christina Quist som har illustrert alle eksemplene.

198 kr