I trafikken - Introduksjon til norsk førerkort

I trafikken - Introduksjon til norsk førerkort

I trafikken gir en innføring i norsk trafikk. Den er skrevet spesielt for voksne innvandrere. Her er hovedreglene i trafikken forklart, og mange viktige trafikkord er oversatt til 12 andre språk: Engelsk, Russisk, Persisk, Arabisk, Somali, Spansk, Serbokroatisk, Thai, Kurdisk, Urdu, Tyrkisk og Fransk.

Boka vil være til hjelp for alle som skal ta norsk sertifikat, men den dekker ikke alt eleven trenger å vite for å ta førerprøvene. Boka utgis av Cappelen Damm i samarbeid med ATL og er skrevet av Odd Grønbeck, Perly Folstad og Arne Rogstad.

290 kr