Veien til førerkortet arbeidsboka

Veien til førerkortet arbeidsboka

I serien Veien til førerkortet, klasse B, tilbyr vi arbeidsboka med 150 varierte og nyttige øvelser.

Det er helt oppdatert med:
  • quiz og kryssord
  • spørsmål med svaralternativer
  • rett/galt-påstander
  • refleksjonsspørsmål
  • koble riktige ord/begreper
  • sett inn riktig ord mfl.

Alle disse oppgavene gir eleven trening i å tenke igjennom ulike trafikksituasjoner som han/hun vil støte på under opplæringen, og ikke minst som ferdigutdannet sjåfør.

Det er smart å lese og slå opp i læreboka, Veien til førerkortet, klasse B, for å finne svar.

Arbeidsoppgavene er hentet fra målene i HELE læreplanen, derfor må eleven i tillegg til læreboka, benytte den kunnskapen han/hun lærer i den teoretiske og praktiske undervisningen ved trafikkskolen. Fasit bakerst i boka.

198 kr