Veien til førerkortet Snøscooter lærebok

Veien til førerkortet Snøscooter lærebok

I serien Veien til førerkortet tilbyr vi læreboka Snøscooter, som dekker alt eleven trenger å vite for å kunne ta snøscooterlappen, klasse S, dvs. beltemotorsykkel. Læreboka fokuserer på helse, miljø og sikkerhet og ansvarlig og hensynsfull kjøring. Den illustrerer ulike trafikksituasjoner på en enkel og tydelig måte. Her lærer eleven om blant annet:

  • snøscooterførerens ansvar og plikter
  • bekledning og verneutstyr
  • snøscooteren
  • kjøreteknikk, kjørekultur og atferd med snøscooter
  • kart, kompass og GPS

Læreboka dekker kravet til førerkort klasse S. Læreboka leses i eget tempo, kan brukes til både fordypning og oppslagsverk og til å understreke/notere i. Boken inneholder teorien man testes i på teoriprøven.