Trafikalt grunnkurs læreboka

Trafikalt grunnkurs læreboka

I serien Veien til førerkortet møter eleven først læreboka Trafikalt grunnkurs. Boka er oppdatert, har flere nye bilder og er bygget etter læreplanen.

Her lærer eleven om blant annet:
  • trafikkopplæring og førerkort
  • trafikken og kjørereglene
  • mennesket i trafikken
  • førstehjelp
  • mørkekjøring

Eleven må også bruke det han/hun lærer ved trafikkskolen sammen med læremidlene, for å forstå teorien og være best mulig forberedt til den teoretiske og den praktiske førerprøven.

Trafikalt grunnkurs er på 17 timer og skal gi grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Det danner grunnlaget for opplæringen i de lette førerkortklassene og er obligatorisk for alle under 25 år. Eleven må fullføre kurset for å få rett til å øvelseskjøre.