Nettbasert undervisning for yrkessjåfør

Studere på nett

Nettbasert undervisning er en fleksibel læringsmulighet som gir eleven større frihet til å studere hvor og når eleven måtte ønske. Gjennom Teoritentamen.no tilbyr vi modul 2 og modul 3 i grunnutdanning for yrkessjåfører. Vi har både person- og godstransport.

Opplegget gjennomføres i samarbeid med en trafikkskole, og er godkjent av Statens vegvesen.

Kontakt oss

Veiledning og diskusjon

Det er tilrettelagt for at eleven enkelt kan ta kontakt med veileder underveis i studieløpet, enten det gjelder faglige eller tekniske spørsmål. Dersom eleven har behov for ekstra oppfølging, tar vi kontakt med eleven.

Kontakt oss
Veiledning og diskusjon

Læringsressurser

Nettbasert undervisning baserer seg på selvstudier. Vi tilbyr pedagogiske videoressurser, øvingsoppgaver og forklaringer. I tillegg har vi faglig innhold og relevante linker og kapitler i lærebøker. Eleven leser i lærebok valgt av trafikkskole, og bruker internett for å finne informasjonen for å besvare både øvingsoppgaver, flervalgsoppgaver og innleveringsoppgaver.

Kontakt oss
Læringsressurser

Øvingsoppgaver

For å gjøre det enklere å jobbe med pensum, har vi laget øvingsoppgaver. Øvingsoppgavene er spørsmål som handler om pensumet til hver modul, og hvert spørsmål har forklaring. Øvingsoppgavene blir som en oppsummering av kapitlene, i oppgaveform.

Kontakt oss
Øvingsoppgaver

Flervalgsoppgaver

I hver del er det prøver med flervalgsoppgaver. 3 i modul 2 og 1 i modul 3, totalt 4 prøver. Eleven må bestå en prøve med 25 flervalgsoppgaver, og svare riktig på minst 21 for å få tilgang til innleveringsoppgaven.

Kontakt oss
Flervalgsoppgaver

Innleveringsoppgaver

Til slutt i hver del er det en innleveringsoppgave. Veileder retter fortløpende, senest innen 24 timer. Eleven får beskjed om innleveringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.
Både flervalgsoppgavene og innleveringsoppgaven må være bestått for å få godkjent delen, og alle deler i en modul må være bestått for å få godkjent modulen.

Kontakt oss
Innleveringsoppgaver

Spørsmål?

Ta kontakt her, eller send en mail til ysk@limegreen.no