Fjernundervisning for yrkessjåfør

Studere på nett

Fjernundervisning er en fleksibel læringsmulighet som gir deg større frihet til å studere hvor og når du ønsker. Gjennom Teoritentamen.no tilbyr vi både godstransport og persontransport. Opplegget gjennomføres i samarbeid med en trafikkskole, og er godkjent av Statens vegvesen.

Kontakt oss

Veiledning og diskusjon

Det er tilrettelagt for at elever enkelt kan ta kontakt med veileder underveis i studieløpet, enten det gjelder faglige eller tekniske spørsmål. Dersom eleven har behov for ekstra oppfølging, tar undervisningsansvarlig kontakt.

Kontakt oss
Veiledning og diskusjon

Læringsressurser

Fjernundervisningen baserer seg på selvstudier. Vi tilbyr pedagogiske videoressurser, øvingsoppgaver og forklaringer. I tillegg viser vi til relevante linker og kapitler i lærebøker underveis. Eleven leser selvvalgt bok og bruker internett for å finne informasjonen for å besvare både øvingsoppgaver, flervalgsoppgaver og innleveringsoppgaver.

Kontakt oss
Læringsressurser

Øvingsoppgaver

For å gjøre det enklere å jobbe med pensum, har vi laget øvingsoppgaver. Øvingsoppgavene er spørsmål som handler om pensumet til hver modul, og hvert spørsmål har forklaring. Øvingsoppgavene blir som en oppsummering av kapitlene, i oppgaveform.

Kontakt oss
Øvingsoppgaver

Flervalgsoppgaver

I hver del er det prøver med flervalgsoppgaver. 2 i modul 1, 1 i modul 2 og 2 i modul 4, totalt 5 prøver. Du må bestå en prøve med 25 flervalgsoppgaver, og svare riktig på minst 21 for å få tilgang til innleveringsoppgaven.

Kontakt oss
Flervalgsoppgaver

Innleveringsoppgaver

Til slutt i hver del er det en innleveringsoppgave. Faglærer retter fortløpende, senest innen 24 timer. Du får beskjed om innleveringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.
Både flervalgsoppgavene og innleveringsoppgaven må være bestått for å få godkjent delen, og alle deler i en modul må være bestått for å få godkjent modulen.

Kontakt oss
Innleveringsoppgaver

Spørsmål?

Ta kontakt her, eller send en mail til ysk@limegreen.no