Aktivering av skrapekort

Det finnes to typer skrapekort, et med både nummer- og kodefelt som må skrapes, og et med kun kodefelt.

1. Ditt mobilnummer

2. Tast inn passordet

3. Velg ditt skrapekort

Trenger du hjelp med aktiveringen? Du finner nyttig informasjon vedrørende aktivering under kundeservice, hvor du også kan kontakte oss.