Aktivering av skrapekort

1. Ditt mobilnummer

2. Tast inn passordet

3. Velg ditt skrapekort

Det finnes to typer skrapekort, et med både nummer- og kodefelt som må skrapes, og et med kun kodefelt.

Tast inn kode som vist på kortet.

Du har valgt følgende type skrapekort. Endre?

Tast inn nummer og kode som vist på kortet.

Du har valgt følgende type skrapekort. Endre?

Trenger du hjelp med aktiveringen? Du finner nyttig informasjon vedrørende aktivering under kundeservice, hvor du også kan kontakte oss.