Nyheter

Bruk av mobiltelefon i bil.

Tre av fire sjåfører under 44 år bruker håndholdt mobiltelefon mens de kjører, viser en fersk undersøkelse utført av Respons Analyse for magasinet Motor.

Ulykkesøkning

Ulykker som typisk skyldes uoppmerksomhet fra sjåføren økte kraftig i fjor. Møteulykkene økte fra 14 632 i 2012 til 16 463 i 2013. Påkjørsler bakfra økte fra 44 332 til 48 444. Også ulykker der bare én bil var innblandet økte også, skriver NAF.

Er mobiltelefonen er den viktigste uoppmerksomhetsskaperen bak rattet?

"Det er forferdelig at så mange setter seg selv og andre i fare når de kjører bil. Én ting er at man bryter loven, men det som er det verste er den totale mangel på risikoforståelse", sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Hva med yngre sjåfører?

Folk under 44 år er verstingene i å bruke mobilen ulovlig når de kjører bil. De yngre sjåførene er også minst redde for straff eller muligheten for å bli tatt. Nesten halvparten av undersøkelsens deltakere under 34 år, svarer at politiets bøtemuligheter betyr lite for bruken av mobil.

Man bør ha respekt for trafikken

Det er ikke noe fasitsvar på hvordan vi skal få bukt med dette problemet, men det munner ut i holdninger. Man må ha respekt for det å kjøre bil. Lesing av SMS, oppdatering av Facebook-status og andre distraksjoner, viser mangel på denne respekten. Og det er livsfarlig.

Gjengen fra Nydalen VGS ønsker at billister tar hensyn til ferske trafikanter. Vi i Teoritentamen.no er helt enige, og har derfor blitt støttespiller for de unge entreprenørene. I dag har de deltatt på Entreprenørskapsmessen i Lillestrøm.

Det er et årlig arrangement hvor alle ungdomsbedrifter på videregående skole får en fin mulighet til å vise fram det de har jobbet med i løpet av året. Juryer, bestående av fagpersoner, lokalpolitikere og næringslivsrepresentanter fra Oslo-området, vil vurdere bedriftene og kåre vinnere i totalt 15 konkurranser. Sjekk ut facebook-siden til NyTrafikant UB her.

enter image description here

Se etter en N i bakruta!

Teoritentamen har akkurat lansert båtkurs. Kurset inneholder alt du trenger for å gjennomomføre opplæringen fram til Båtførerbeviset. Båtførerkurset er utviklet av et fagteam med omfattende nautisk kompetanse og lang erfaring i bruk av fritidsbåt. Båtkurset følger selvfølgelig Sjøfartsdirektoratets fagplan. Teoritentamens ekspertise står til din disposisjon gjennom hele kurset. Du vil også ha muligheten til å ta teoriprøver, slik at du får testet deg før du går opp til eksamen.

Kurset er bygget opp i tre moduler:

  • Sjømannskap

  • Lover og regler

  • Navigasjon

Innhold Hver modul er igjen bygget opp av kapitler med leksjoner, videoer og oppgaver. Du kan til en hver tid følge med på hvor langt du er kommet i kurset. Vi anbefaler at du arbeider deg fremover i kurset i kronologisk rekkefølge, og gjennomfører oppgavene i hver leksjon etter hvert som du kommer til dem.

Kom i gang med øvingen til båtførerprøven nå!

Sjekk hva kundene våre sier og gi oss en tilbakemelding her

Vesten må være lett å få tak i. Derfor skal den være plassert lett tilgjengelig i et av rommene i nærheten av føreren, og ikke i bagasjerommet. Det er viktig at bilføreren skal kunne få tak i vesten før bildøra åpnes.

Fra 1. januar 2014 gjelder dette også motorsykler og mopeder, samt ATV registrert som motorsykkel eller moped.

Her kan du oppbevare refleksvesten på egnet sted, slik som under setet eller i sidevesker.

Hvorfor refleksvest?

Det er ikke slik at vi kun har behov for vest når det er mørkt. Vi trenger også en vest som synes godt i dagslys. Vesten bør i tillegg til å ha en god refleks, også helst være fluoriserende, eller "High visibility".

Får jeg bot dersom jeg ikke har vest?

Nei. Du får verken forenklet forelegg eller bot for å ikke ha med vest i bilen. Men hvis du kommer i en situasjon der det er viktig å bruke refleksvest, kan politiet gi deg bot for å ha utvist uforstand og uaktsomhet. Enkelt fortalt: Står du i tusmørket langs motorveien med havarert bil, kan du bli bøtlagt for å ikke være synlig nok hvis du ikke har på deg refleksvest.

Husk at:

Vesten må være lett å få tak i og må befinne seg inne i bilen eller egnet sted på MC, moped og ATV. Vesten skal benyttes både i lys og i mørke Krav om refleksvest gjelder i Norge, Spania, Portugal og Tyskland, Danmark, Sverige og Finland Statens vegvesen opplyser dessuten dette:

Vesten bør være godkjent etter EN 471 klasse 2 Alternativt kan klasse EN 1150 brukes Statens vegvesen anbefaler at det er refleksvester til alle i bilen Det er eiers ansvar at det ligger refleksvest i bilen, motorsykkelen, mopeden eller ATVen. Både politiet og Statens vegvesen kan etterspørre vest i kontrollsammenheng Det er krav om vest for å få bilen godkjent i EU-kontroll .

Les mer i vegtrafikkloven

Kilde: NAF