Nyheter

Gjengen fra Nydalen VGS ønsker at billister tar hensyn til ferske trafikanter. Vi i Teoritentamen.no er helt enige, og har derfor blitt støttespiller for de unge entreprenørene. I dag har de deltatt på Entreprenørskapsmessen i Lillestrøm.

Det er et årlig arrangement hvor alle ungdomsbedrifter på videregående skole får en fin mulighet til å vise fram det de har jobbet med i løpet av året. Juryer, bestående av fagpersoner, lokalpolitikere og næringslivsrepresentanter fra Oslo-området, vil vurdere bedriftene og kåre vinnere i totalt 15 konkurranser. Sjekk ut facebook-siden til NyTrafikant UB her.

enter image description here

Se etter en N i bakruta!

Teoritentamen har akkurat lansert båtkurs. Kurset inneholder alt du trenger for å gjennomomføre opplæringen fram til Båtførerbeviset. Båtførerkurset er utviklet av et fagteam med omfattende nautisk kompetanse og lang erfaring i bruk av fritidsbåt. Båtkurset følger selvfølgelig Sjøfartsdirektoratets fagplan. Teoritentamens ekspertise står til din disposisjon gjennom hele kurset. Du vil også ha muligheten til å ta teoriprøver, slik at du får testet deg før du går opp til eksamen.

Kurset er bygget opp i tre moduler:

  • Sjømannskap

  • Lover og regler

  • Navigasjon

Innhold Hver modul er igjen bygget opp av kapitler med leksjoner, videoer og oppgaver. Du kan til en hver tid følge med på hvor langt du er kommet i kurset. Vi anbefaler at du arbeider deg fremover i kurset i kronologisk rekkefølge, og gjennomfører oppgavene i hver leksjon etter hvert som du kommer til dem.

Kom i gang med øvingen til båtførerprøven nå!

Sjekk hva kundene våre sier og gi oss en tilbakemelding her

Vesten må være lett å få tak i. Derfor skal den være plassert lett tilgjengelig i et av rommene i nærheten av føreren, og ikke i bagasjerommet. Det er viktig at bilføreren skal kunne få tak i vesten før bildøra åpnes.

Fra 1. januar 2014 gjelder dette også motorsykler og mopeder, samt ATV registrert som motorsykkel eller moped.

Her kan du oppbevare refleksvesten på egnet sted, slik som under setet eller i sidevesker.

Hvorfor refleksvest?

Det er ikke slik at vi kun har behov for vest når det er mørkt. Vi trenger også en vest som synes godt i dagslys. Vesten bør i tillegg til å ha en god refleks, også helst være fluoriserende, eller "High visibility".

Får jeg bot dersom jeg ikke har vest?

Nei. Du får verken forenklet forelegg eller bot for å ikke ha med vest i bilen. Men hvis du kommer i en situasjon der det er viktig å bruke refleksvest, kan politiet gi deg bot for å ha utvist uforstand og uaktsomhet. Enkelt fortalt: Står du i tusmørket langs motorveien med havarert bil, kan du bli bøtlagt for å ikke være synlig nok hvis du ikke har på deg refleksvest.

Husk at:

Vesten må være lett å få tak i og må befinne seg inne i bilen eller egnet sted på MC, moped og ATV. Vesten skal benyttes både i lys og i mørke Krav om refleksvest gjelder i Norge, Spania, Portugal og Tyskland, Danmark, Sverige og Finland Statens vegvesen opplyser dessuten dette:

Vesten bør være godkjent etter EN 471 klasse 2 Alternativt kan klasse EN 1150 brukes Statens vegvesen anbefaler at det er refleksvester til alle i bilen Det er eiers ansvar at det ligger refleksvest i bilen, motorsykkelen, mopeden eller ATVen. Både politiet og Statens vegvesen kan etterspørre vest i kontrollsammenheng Det er krav om vest for å få bilen godkjent i EU-kontroll .

Les mer i vegtrafikkloven

Kilde: NAF

Kjenner du reglene for parkering?

Forbereder du deg til teoriprøven eller førerprøven, og klør deg i hodet over parkeringsreglene? Dersom du vil unngå gebyrer og borttauing bør du sette deg inn i parkeringsbestemmelsene.

Her er noen generelle tips som det kan være kjekt å ta med seg:

  • Kjøretøyet må plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt.
  • Det gjelder et totalforbud mot stansing på fortau.
  • Du må stanse/parkere minst fem meter fra veikryss, og fem meter fra gang- eller sykkelfelt. Avstanden måles fra det punkt hvor fortauet, kantlinjen eller veikanten begynner å runde.
  • Fører eller eier av kjøretøyet er pålagt en undersøkelsesplikt for hva som skjer, slik at man senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er satt opp, plikter å rette seg etter bestemmelsene.
  • Ved avgiftsparkering skal betaling skje umiddelbart etter at man har plassert kjøretøyet.
  • Kvittering for betalt avgift skal plasseres godt synlig

Kilde: NAF