Nyheter

Kjøring med tilhenger

Dette må du vite

Hvis du har alminnelig førerkort klasse B kan du kjøre med en tilhenger hvor hengerens tillatte totalvekt ikke overstiger 750 kg. Med ”tillatte totalvekt” menes den maksimale totalvekt kjøretøyet er registrert for ifølge vognkortet.  

Er hengeren tyngre enn 750 kg. vil du fortsatt kunne kjøre med denne, men da må ikke samlet tillatt totalvekt for bil og henger overstige 3.500 kg.  

Tilhengerens tillatte totalvekt kan ikke overstige motorvognens egenvekt med fører.  

Hovedregelen er at du må avlegge egen førerprøve og få påført bokstav E i førerkortklassen hvis du skal kjøre med tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.  

Begrensninger i vognkortet

I bilens vognkort er det angitt maksimal aktuell totalvekt for den tilhenger som kan trekkes av bilen. Aktuell totalvekt vil si den vekten kjøretøyet har i øyeblikket. Denne vektgrensen må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du innehar.  

I tillegg kan også bilens vognkort ha en maksimal tillatt vogntogvekt, dvs. totalsummen av bilens og tilhengerens tillatte totalvekt.  

Fartsbestemmelser for tilhenger
Maksimal hastighet for biler som trekker tilhenger eller campingvogn med bremser er 80 km/t. Dette gjelder selv om fartsgrensen på stedet er 90 km/t eller høyere.   

Kjører du med tilhenger eller campingvogn uten bremser er maksimal hastighet 60 km/t når tilhengeren har en aktuell totalvekt 300 kg. eller mer.

Teoritentamen kan skilte med Norges desidert største og beste utvalg av oppgaver, utarbeidet av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Skal du ta teoriprøven for bil, moped, MC eller andre kjøretøy, har vi applikasjonen du trenger. Oppgavene er laget på samme måte som oppgavene på den offisielle teoriprøven hos Statens Vegvesen.

Teoriprøven på nett

Applikasjonene inneholder:

 • Totalt over 6500 oppgaver.
 • Oppgaver til klassene: A/A1/A2, B, C, CE,C1, C1E, CE, D, D1, S, T og YS.
 • Tilgang til engelske oppgaver for klasse B.
 • Alle oppgaver er laget av ATL.
 • Tilgang til fasit på alle oppgaver.
 • Tilgang til resultater for å følge egen fremgang.
 • Mulighet for å starte en prøve på nettet og fortsette på den samme prøven i applikasjonen.
 • Mailsupport fra kl 09-21 alle dager.

Her kan du laste ned Teoritentamen-appen Android og iOS

Lykke til med øvingen!

Hvordan velge trafikkskole?

Her får du noen tips om hvordan du kan velge riktig trafikkskole, hvilke forventninger du har og hvilke krav skal du sette.

 1. Finn trafikkskole på teoritentamen.no. Her kan du søke opp skoler i nærheten, se hvordan andre har vurdert trafikkskolen og ta kontakt direkte for å få mer informasjon.

  Hør gjerne med venner for å få tips om gode kjøreskoler, eller bruk vurderingene gitt av teoritentamens kunder til å hjelpe deg i valget.

 2. Hvis du er usikker bør du sjekke om skolen står på listen over godkjente trafikkskoler.

  En godkjent trafikkskole skal by på kvalitet og profesjonalitet. Trafikkskolen skal være godkjent av Statens vegvesen. Ikke stol på at trafikkskolen er godkjent selv om du finner den i Brønnøysundregisteret.

 3. Be om å få se en plan for opplæringen. Det skal føles trygt og sikkert når du gjennomfører opplæring i trafikken. Trafikkskolen/trafikklæreren skal tilrettelegge undervisningen til den enkelte – du skal få personlig oppfølging og undervisning som er tilpasset ditt nivå. Skolen skal følge en læreplan som forklarer opplæringens innhold, fremdrift og mål. For å teste hvordan du ligger an, kan du benytte teoriprøven hos teoritentamen.no

 4. Undervisningstiden skal utnyttes effektivt. Du skal kunne forvente logisk progresjon i opplæringen og effektiv utnyttelse av kjøretimene. Du skal kunne forvente en godt planlagt undervisning. Trafikklæreren skal ha full oppmerksomhet på din opplæring i hele kjøretimen. Be om hjemmelekse hvis du øvingskjører privat. Og forvent å få vite hva dere skal jobbe med i neste kjøretime.

 5. Spør trafikkskolen om de har et eget opplegg for privat øvelseskjøring. Undersøk om trafikkskolen har et eget opplegg for samarbeid mellom elev, ledsager og trafikkskole. Spør eventuelt om din ledsager kan være med på noen av kjøretimene. Statens vegvesen oppfordrer til å øvelseskjøre mye både privat og på trafikkskole, fordi dette reduserer risikoen for å havne i trafikkulykker. Teoritentamen

 6. Sjekk om skolen har et kontor med betjent kontortelefon. Forvent at det er ryddige administrative og organisatoriske forhold. Alle godkjente trafikkskoler skal ha kontortid og et telefonnummer du kan ringe.

 7. Billigst er ikke nødvendigvis best. Det kan bli dyrt å kjøpe billig. Det er ikke alltid at billige kjøretimer gir den billigste opplæringen til slutt. Vær forsiktig med å betale ut store beløp før du har gjennomført opplæringen. Skulle du benytte deg av pakketilbud så sørg for å undersøke hva som er inkludert i tilbudet. Sørg alltid for å få kvittering, også når du betaler kontant

 8. Bytt trafikklærer eller trafikkskole hvis du er misfornøyd. I de aller fleste tilfeller vil du føle at trafikkskolen er seriøs og gir deg god opplæring, men enkelte ganger kan det bli nødvendig å skifte trafikklærer eller trafikkskole. Ønsker du å bytte til en annen trafikklærer ved samme skole, tar du det opp med trafikkskolensfaglige leder. Er du misfornøyd med hele trafikkskolen kan du bytte trafikkskole

  Vær spesielt på vakt hvis du får beskjed om å ta de obligatoriske timene hos en annen trafikkskole. Det kan være at trafikkskolen din ikke har nødvendig godkjenning og kompetanse.

 9. Meld fra til Statens vegvesen hvis du er usikker på opplæringen du får I hver region har Statens vegvesen en egen tilsynsseksjon. Seksjonen fører tilsyn med trafikkskolene og skal se til at de oppfyller kravene til å drive trafikkskole. Tilsynet skal blant annet bidra til å kvalitetssikre opplæringen og sørge for at det er like konkurransevilkår mellom trafikkskolene. Ved å melde ifra om useriøse aktører kan du gi nyttig informasjon til tilsynsmyndighetene.

Lykke til på veien mot førerkortet!

Hilsen Teoritentamen.no

Kilder: Statens Vegvesen

Hva kan du om lysbruk?

Tåkelys-tabben kan koste deg dyrt. Begår du en enkel feil, kan politiet ilegge deg et forenklet forelegg på 2000 kroner.

F.eks kan du ikke stå med både nærlys og tåkelys på samtidig. Det er ifølge trafikkreglene ikke tillatt. Faktisk er det ganske lite som er tillatt når det gjelder bruk av tåkelys. Trafikkreglene sier at:

 • Du kan bruke tåkelys i stedet for nærlys som kjørelys på dagtid

 • Hjelpelys (som tåkelys) ikke må brukes til annet formål enn de er bestemt for. I praksis betyr det at du kan bruke tåkelysene når det er tåke, tett snøvær og lignende.

Statens vegvesen sier i tillegg at det i utgangspunktet ikke er tillatt å bruke tåkelys sammen med fjernlys, men at det åpnes for unntak ved kurvekjøring i lav hastighet (10-20 km/t).

Kommunikasjonsrådgiver Dag Gjærum ved Utrykningspolitiet opplyser til Vimennbil.no at det i fjor ble ilagt 561 forenklede forelegg for det som politiet kaller “lys brukt på feilaktig måte”.

Det er mange som bruker tåkelysene støtt og stadig.

– Jeg tror at det ofte skyldes uvitenhet. Tåkelysene er blitt stående på uten at folk er klar over det, sier Bjørn Nordberg, ekspert på billys og jobber som produktsjef hos bilutstyrsimportøren Hellanor. Men Nordberg tror også at det finnes de som bruker tåkelyset bevisst, og som enten ikke vet eller ikke bryr seg om at bruken ikke er tillatt.

– Tåkelyset gir kraftig lys rett foran bilen, og da opplever noen at de har bedre lys. Dessuten har du de unge guttene og jentene som liker bil, som synes at tåkelys er tøft, sier Nordberg.

Forvirrende Mange nyere biler har kjørelys som er atskilt fra de normale nærlysene. Led-kjørelys er blitt vanlig på stadig flere modeller de siste årene, og disse er det fullt lovlig å kjøre med.

Forskjellen på led-kjørelys og tåkelys er ikke nødvendigvis åpenbar.

– Tåkelys, eller kurve-/tåkelys som er den presise betegnelsen, styrer lyset ned i et forsøk på å komme under tåka. Det gir sterkt lys et lite stykke framover. Lysbildet er veldig bredt, og det går lys nesten rett ut til sidene. Hensikten er at du skal ha kontroll på hvor kanten på veien er, sier Nordberg. Led-kjørelys lyser i motsetning til tåkelys ikke ned, men opp. Her er hensikten at lyset skal vises for andre trafikanter.

På mange nyere biler lyser led-lysene fortsatt etter at nærlysene er tent. Men hvorfor er det tillatt at disse lysene står på sammen med nærlysene, mens det ikke er tillatt at tåkelys står på sammen med nærlys?

– På nyere biler slås styrken på led-lysene ned når nærlysene slås på, og da er de tillatt brukt. Med styrken slått ned brukes led-lysene også som parklys, sier Nordberg. Tre lys i fronten I forskriftene som handler om lys i fronten av en bil, går tallet “to” igjen. Bilen skal ha to nærlys, to fjernlys og to parklys, og har den tåkelys, skal den ha to av dem også.

Har du ikke to av alt det skal være to av, for eksempel fordi en pære er gått, risikerer du et forenklet forelegg på 2000 kroner.

Men kanskje har du sett at enkelte biler noen ganger har tre lys i fronten. Det betyr ikke nødvendigvis at noe er galt.

– Dette er det som heter statiske kurvelys. Lyset virker i hastigheter under 40 km/t, og det slår seg på når du svinger eller slår på blinklyset. Ofte er det nettopp kurve-/tåkelyset som brukes, og hensikten er å lyse opp innsiden av svingen. Dette er et unntak fra regelen om at det skal være to av alle lys, og slike lys er fullt ut lovlige, sier Nordberg.

Kilde: vimennbil.no