ATL og Trafikkforum anbefaler teoritentamen.no

Publisert 02.11.2017 12:25

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og Trafikkforum er trafikkskolenes to bransjeforbund. ATL og TF arbeider blant annet for god trafikkopplæring og økt trafikksikkerhet i Norge. Vi i teoritentamen.no er stolte over at begge organisasjonene har valgt å anbefale tjenesten vår til alle elever som skal ta teoriprøven. Både ATL og TF har vært med på å kvalitetssikre innhold i teorikurs og teoriprøver, slik at du som elev skal være trygg på kvaliteten som ligger i våre produkter.

“Vi mener teoritentamen.no er Norges beste tjeneste på teoriprøver og digital trafikkopplæring, derfor anbefaler vi tjenesten til alle som skal ta førerkort", sier Stig Ohrvik, daglig leder i Trafikkforum. Ellen Ramstad i ATL følger opp med “Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund anbefaler alle elever som skal ta førerkort å bruke teoritentamen.no, som en del av sine forberedelser til teoriprøven”.

Lurer du på hvordan føreropplæringen foregår? Les mer på Statens vegvesens nettsider.

Slik kommer du i gang med forberedelsene til teoriprøven