Bruk av mobiltelefon i bil.

Publisert 09/04/2014

Tre av fire sjåfører under 44 år bruker håndholdt mobiltelefon mens de kjører, viser en fersk undersøkelse utført av Respons Analyse for magasinet Motor.

Ulykkesøkning

Ulykker som typisk skyldes uoppmerksomhet fra sjåføren økte kraftig i fjor. Møteulykkene økte fra 14 632 i 2012 til 16 463 i 2013. Påkjørsler bakfra økte fra 44 332 til 48 444. Også ulykker der bare én bil var innblandet økte også, skriver NAF.

Er mobiltelefonen er den viktigste uoppmerksomhetsskaperen bak rattet?

"Det er forferdelig at så mange setter seg selv og andre i fare når de kjører bil. Én ting er at man bryter loven, men det som er det verste er den totale mangel på risikoforståelse", sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Hva med yngre sjåfører?

Folk under 44 år er verstingene i å bruke mobilen ulovlig når de kjører bil. De yngre sjåførene er også minst redde for straff eller muligheten for å bli tatt. Nesten halvparten av undersøkelsens deltakere under 34 år, svarer at politiets bøtemuligheter betyr lite for bruken av mobil.

Man bør ha respekt for trafikken

Det er ikke noe fasitsvar på hvordan vi skal få bukt med dette problemet, men det munner ut i holdninger. Man må ha respekt for det å kjøre bil. Lesing av SMS, oppdatering av Facebook-status og andre distraksjoner, viser mangel på denne respekten. Og det er livsfarlig.