Din vei til førerkortet

Publisert 15.08.2013 10:41

Kjøreopplæringen for klasse B har fire trinn. En del av opplæringen er obligatorisk og må gjennomføres på en trafikkskole. De fire trinnene i opplæringen for klasse B er:

Fase 1 - Trafikalt grunnkurs

 Før eleven kan begynne øvingskjøring krever myndighetene at eleven har en grunnleggende forståelse for trafikken og om bilen. Derfor kreves det at eleven deltar på ”Trafikalt Grunnkurs,” såfremt eleven ikke har førerkort for andre førerkortklasser eller er over 25 år.

 - Trafikalt grunnkurs gjennomføres normalt som gruppeundervisning på en kjøreskole. I hovedsak er kurset teoretisk, men det inkluderer også en fysisk demonstrasjon av mørkekjøring.

 - Det avholdes ingen eksamen i Trafikalt grunnkurs, men kurset må registreres som fullført av trafikkskolen for at eleven skal få rett til å øvingskjøre.

 - Når ”Trafikalt grunnkurs” er bestått mottar eleven et kursbevis som beviser at eleven har rett til å øvelseskjøre. Dette beviset skal eleven alltid ha med under øvingskjøring - også med trafikklærer.

​​Fase 2: Grunnleggende opplæring

​ På dette trinnet lærer eleven å håndtere bilen rent kjøreteknisk. I tillegg skal eleven opparbeide og vise kunnskaper om bil, miljøvennlig kjøring og føreransvaret. Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime – der eleven og læreren sammen vurderer om eleven har gode nok ferdigheter til å begynne på fase 3. ​ ​​

Fase 3: Trafikal del

 I fase 3 lærer man å kjøre i variert trafikk, og bli en tilnærmet selvstendig fører. Eleven skal opparbeide og vise kunnskaper om trafikantgrupper og interessemotsetninger og lære å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk. Eleven skal også lære å kjøre på en måte som reduserer risikoen for møteulykker og lære hvordan man kjører forbi og hvordan man skal handle når man blir forbikjørt. Mot slutten av dette trinnet skal du gjennomføre sikkerhetskurs på bane (tidligere benevnt glattkjøringskurs). Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer bl.a. om å sikre personer og gods, og om hvordan kjøremåten din bestemmer om du har, eller mister, kontrollen over bilen Også dette trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime – der eleven og læreren sammen vurderer om eleven har gode nok ferdigheter til å begynne på neste trinn.

 Fase 4: Avsluttende Opplæring

 På dette trinnet skal eleven lære å kjøre på en ansvarlig måte og risikominimerende måte i god samhandling med andre trafikanter. Eleven skal også vise at han/hun behersker dette. For å utvikle tilstrekkelige ferdigheter og innarbeide automatiserte handlinger anbefaler Vegvesenet at eleven får mengdetrening (dette kan selvsagt gjøres privat og ikke i regi av en skole- da blir det fort for dyrt). Mot slutten av dette siste trinnet gjennomføres et sikkerhetskurs på veg. Dette kurset er på i alt 13 timer og omhandler tema som:

  • Bilkjøringens risiko

  • Avsluttende kjøring i variert trafikkmiljø

  • Refleksjon og oppsummering

  • Kjøring i landevegsmiljø og forbikjøring 

Før eleven kan ta selve førerprøven må all obligatorisk opplæring være fullført og registrert. Denne registreringen gjøres av trafikkskolen.