Du kan få spørsmål om trafikkuhell til teoriprøven

Publisert 23/05/2013

Hva man gjør ved et trafikkuhell? Dersom du er innblandet i et trafikkuhell eller kommer til et ulykkessted er det greit å ha klart for seg hva du bør gjøre i de ulike situasjonene. ​ Ved trafikkuhell og skade på personer eller dyr plikter du å undersøke om din hjelp kan komme til nytte. Å forlate en skadet person kan føre til fengsel og inndragning av førerkort for alltid.

trafikkuhell_teoriprøven

Ved trafikkuhell uten personskade:

 • ​Sett på varsellys
 • Ta på refleksvest
 • Skaff deg overblikk over åstedet
 • Sikre skadestedet med bla. varseltrekant
 • Noter navn og telefonnummer til vitner
 • Om mulig, flytt kjøretøy slik at annen trafikk kan passere
 • Om mulig, ta bilder av åstedet
 • Fyll ut skademeldingsskjema om du er innblandet

Ved trafikkuhell med personskade: ​ -

 • Sett på varsellys
 • Ta på refleksvest
 • Skaff deg overblikk over åstedet
 • Sikre skadestedet med bla. varseltrekant
 • Ring ambulanse 113 eller politi 112
 • Gi livreddende førstehjelp til kyndig hjelp kommer
 • Ved trafikkuhell med personskade må ikke kjøretøyene flyttes uten politiets godkjenning.