Fart dreper unge menn

Publisert 17/11/2014

Dette viser en fersk analyse fra Statens vegvesen. 27 trafikanter i alderen 18-24 år døde i trafikkulykker i 2013. 2/3 av disse var gutter. Så langt i 2014 har 14 trafikanter i alderen 18-24 år omkommet i trafikken.

Fart dreper I løpet av de fem siste årene utgjør fartsulykker 55 prosent av alle dødsulykker hvor bilførere i alderen 18-24 år er involvert. Ulykker med ekstremfart – som er godt over fartsgrensen - utgjør 30 prosent av alle dødsulykkene og i 54 prosent av fartsulykkene.

  • De unge guttene er nøkkelpersoner for å få ulykkestallene til å fortsette å synke. Heldigvis har antall unge som er drept i trafikkulykker fått betraktelig ned de siste årene. Vi ønsker å forsterke den positive trenden. Får vi til en adferdssendring blant unge gutter, vil vi få en hel generasjon som etter hvert kan overlevere gode holdninger videre til neste generasjon, sier Jon Molnes i Statens vegvesen.

Ny kampanje Statens vegvesen og politiet har nå startet «Ungdom og fart»-kampanjen, som skal bidra til å gjøre det sosialt uakseptabelt blant unge gutter å kjøre for fort.

Høy fart er ikke bare et ungdomsproblem. I alle dødsulykker de fem siste årene utgjør fartsulykker 37 prosent. Ulykker med ekstremfart utgjør 13 prosent av dødsulykkene. Men våre ulykkesanalyser for 2013 viser at rundt 90 prosent av omkomne i aldersgruppen 18-24 år i fartsulykker er menn.

Det er flere grunner til at noen unge gutter velger å kjøre for fort.

  • De fleste oppfører seg bra i trafikken, men unge, uerfarne sjåfører kan ha en tendens til å tro at de er flinkere til å kjøre bil enn de egentlig er. Ofte har de heller ikke så god erfaring med å vurdere konsekvensene av de valgene de tar i trafikken. Evnen til å planlegge og vurdere konsekvenser er ikke ferdig utviklet hos gutter før de er rundt 25 år. Denne evnen er plassert i hjernens frontallapp, sier Jon Molnes i Vegvesenet.

«Ungdom og fart»-kampanjen trekker parallellen mellom umodenhet og det å kjøre for fort, for så å få gutter i målgruppen til å ta avstand fra umoden oppførsel.

Kilde: Statens vegvesen