Gebyrendringer fra 1. januar 2015

Publisert 07/01/2015

Fra 1. januar øker gebyrene for førerprøver og -utstedelser og for kontroller. Dette er en ren indeksregulering.

Økningene er relativt beskjedne og varierer fra 10 til 80 kroner. På teoriprøver økes prisen fra 540 til 560 kr for følgende klasser: A, A1, B, C, CE, D, M, T, D1, C1, S, ADR, Utrykning, YSK.

Les mer om de nye prisene her.

Kilde: Statens Vegvesen