Hold fartsgrensen!

Publisert 27.04.2016 15:19

Fartsgrensene blir bestemt ut ifra veiens tilstand og risikoen ved ulykker. NAF bruker tommelfingerregelen 30 – 50 – 70 km/t til å vise sammenhengen mellom ulykkesrisikoen og de vanligste fartsgrensene i Norge.

I boligområder, nær skoler og andre områder med mange fotgjengere og syklister er fartsgrensen ofte 30 km/t. Kjører du på en fotgjenger i 30 km/t er sjansen stor for at fotgjengeren overlever – øker du farten til 50 km/t er det bare 20 % sjanse for overlevelse!

På steder hvor flere veier krysser hverandre, er fartsgrensen gjerne satt til 50 km/t. Kjører du inn i siden på en annen bil, er nemlig sjansen størst for at personene i den andre bilen overlever hvis du ikke kjørte fortere enn 50 km/t.

Det er gode sjanser for at dere begge overlever hvis du havner i en møteulykke når farten er 70 km/t eller lavere. Mange veier som har høy risiko for møteulykker, har derfor 70 km/t som maksimal fart, forklarer NAF.

I teorikurset vårt kan du lære mer om bl.a. fartsgrenser.

Kilde: NAF