Når skal du skifte dekk?

Publisert 03/10/2014

Temperaturfall kan raskt føre til frost og glatte veger. Dersom du bruker piggfrie dekk kan du velge å skifte til vinterdekk når du vil, og skifter du i god tid, kan du bidra til å unngå kaoset som kan oppstå ved første snøfall.

Det er du som fører som må vurdere om kjøretøyet ditt er sikret tilstrekkelig veggrep. Når det er glatt føre kan du oppnå dette ved å bruke vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende.

Bruk av piggdekk eller kjetting er ikke tillatt i tiden fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober. Det er ingen frister knyttet til bruken av piggfrie vinterdekk.

Kravet om tilstrekkelig veggrep veier tyngre enn fristene for når piggdekk og kjetting kan benyttes, hvis føreforholdene krever det.

Råd og anbefalinger

  • Sommerdekk skal ikke brukes når det er vinterføre (f.eks. snø og is). Dekkene vil da ikke sikre tilstrekkelig veggrep. Dekkene må uansett føre ha 3 mm mønsterdybde mellom 1. november og mandag etter 2. påskedag.
  • Det er ikke krav til bruk av piggdekk i vinterhalvåret.
  • Piggfrie vinterdekk på sommerføre har dårligere egenskaper enn sommerdekk på våt asfalt.

Krav til dekk i vinterperioden

  • Mønsterdybden skal være minimum 3 mm uansett dekktype.
  • Pigger er bare tillatt på vinterdekk (unntak for motorsykkel).
  • Kjøretøy til og med 3500 kilo må ha piggdekk på alle hjul dersom du velger piggdekk.
  • Utenom vinterperioden skal mønsterdybden være minimum 1,6 mm.

Kilde: Statens vegvesen