Nytt lærerverktøy for Trafikalt grunnkurs!

Publisert 17/03/2016

trafikalt grunnkurs

Tempo trafikkskole er en av de aller første som har tatt i bruk Teoritentamens splitter nye lærerverktøy for trafikalt grunnkurs. Tirsdag kveld var vi til stede i trafikkskolens lokaler på Tøyen i Oslo, hvor trafikklærer Tormod Lunde og elevene diskuterte avstand.

"Vi er veldig glade for å ha muligheten til å bruke splitter nye 3D-videoer som eksempler og diskusjonsgrunnlag i undervisningen", sier Tormod Lunde. Foreløpig består lærerverktøyet for trafikalt grunnkurs av ca. 30 videoer med tilhørende diskusjonsoppgaver. Produktet er ment som et visuelt supplement til diskusjonene og samtalene som føre i et trafikalt grunnkurs. Det kan brukes i sin helhet eller for å illustrere enkeltsituasjoner der det eventuelt er behov.

Da kurskvelden gikk mot slutten ba Tormod om feedback fra elevene. En elev var kjapp og rakk opp hånden: "Finnes det flere og lengre videoer?" Til det kan vi bare si; Ja!

Vi utvikler dette lærerverktøyet løpende slik at det skal være et praktisk utgangspunkt for opplevelser, aktivitet og oppsummering i kurset.

Har du lyst til å høre mer om produktet? Send en mail til ole@teoritentamen.no