Trenger du båtførerbevis? Da må du ta båtførerprøven.

Publisert 10.03.2014 09:02

Teoritentamen har akkurat lansert båtkurs. Kurset inneholder alt du trenger for å gjennomomføre opplæringen fram til Båtførerbeviset. Båtførerkurset er utviklet av et fagteam med omfattende nautisk kompetanse og lang erfaring i bruk av fritidsbåt. Båtkurset følger selvfølgelig Sjøfartsdirektoratets fagplan. Teoritentamens ekspertise står til din disposisjon gjennom hele kurset. Du vil også ha muligheten til å ta teoriprøver, slik at du får testet deg før du går opp til eksamen.

Kurset er bygget opp i tre moduler:

  • Sjømannskap

  • Lover og regler

  • Navigasjon

Innhold Hver modul er igjen bygget opp av kapitler med leksjoner, videoer og oppgaver. Du kan til en hver tid følge med på hvor langt du er kommet i kurset. Vi anbefaler at du arbeider deg fremover i kurset i kronologisk rekkefølge, og gjennomfører oppgavene i hver leksjon etter hvert som du kommer til dem.

Kom i gang med øvingen til båtførerprøven nå!