Øvelseskjøringskurs

Publisert 16/09/2015

Trenger du tips og konkrete øvelser for øvelseskjøring? Vi har laget et nettbasert øvelseskjøringskurs som hjelper deg på vei.

Øvelseskjøringskurset er laget i samarbeid med trafikklærere og er konstruert for å sikre deg en god progresjon i øvingen. Øvelsene går ikke i dybden rent trafikkteoretisk, men fungerer som et godt utgangspunkt og gir nyttige råd og tips på veien. Relevante illustrasjoner og videoer forsterker øvelsene og gjør kurset enkelt og lettfattelig å bruke. Her kan du bruke vårt øvelseskjøringskurs!

Du kan også benytte kurset i teoritentamens applikasjon for Android og iOS.

øvelseskjøring