Visste du at Refleksvest er påbudt i både bil, moped og MC?

Publisert 05.02.2014 13:28

Vesten må være lett å få tak i. Derfor skal den være plassert lett tilgjengelig i et av rommene i nærheten av føreren, og ikke i bagasjerommet. Det er viktig at bilføreren skal kunne få tak i vesten før bildøra åpnes.

Fra 1. januar 2014 gjelder dette også motorsykler og mopeder, samt ATV registrert som motorsykkel eller moped.

Her kan du oppbevare refleksvesten på egnet sted, slik som under setet eller i sidevesker.

Hvorfor refleksvest?

Det er ikke slik at vi kun har behov for vest når det er mørkt. Vi trenger også en vest som synes godt i dagslys. Vesten bør i tillegg til å ha en god refleks, også helst være fluoriserende, eller "High visibility".

Får jeg bot dersom jeg ikke har vest?

Nei. Du får verken forenklet forelegg eller bot for å ikke ha med vest i bilen. Men hvis du kommer i en situasjon der det er viktig å bruke refleksvest, kan politiet gi deg bot for å ha utvist uforstand og uaktsomhet. Enkelt fortalt: Står du i tusmørket langs motorveien med havarert bil, kan du bli bøtlagt for å ikke være synlig nok hvis du ikke har på deg refleksvest.

Husk at:

Vesten må være lett å få tak i og må befinne seg inne i bilen eller egnet sted på MC, moped og ATV. Vesten skal benyttes både i lys og i mørke Krav om refleksvest gjelder i Norge, Spania, Portugal og Tyskland, Danmark, Sverige og Finland Statens vegvesen opplyser dessuten dette:

Vesten bør være godkjent etter EN 471 klasse 2 Alternativt kan klasse EN 1150 brukes Statens vegvesen anbefaler at det er refleksvester til alle i bilen Det er eiers ansvar at det ligger refleksvest i bilen, motorsykkelen, mopeden eller ATVen. Både politiet og Statens vegvesen kan etterspørre vest i kontrollsammenheng Det er krav om vest for å få bilen godkjent i EU-kontroll .

Les mer i vegtrafikkloven

Kilde: NAF