Løs inn ditt gavekort

Her kan du løse inn ditt gavekort i et pass til teoritentamen.no

Følg stegene nedenfor for å komme videre.

Skrev du inn feil nummer?