Nytt teorikurs for buss

Published 24/04/2019

Teoritentamens digitale teorikurs for buss retter seg mot deg som ønsker å ta førerkort for buss. Kurset er et motiverende og effektivt læremiddel for deg som ønsker å lære teori og bestå teoriprøven. Vanskelige temaer som lastberegning samt kjøre- og hviletid presenteres på en pedagogisk måte gjennom gode videoer og illustrasjoner. For at du skal stille best mulig forberedt fokuserer kurset på temaer som er relevante for teoriprøven. Sammen med våre teoriprøver er dette alt du trenger for å bli klar til eksamen. Les mer og kom i gang her

enter image description here