Personvern og cookies

Personvernerklæring for Teoritentamen.no

Personvern er viktig for oss og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

1. Grunnleggende krav til behandlingen av personopplysninger

Lime Green Digital AS eier og drifter teoritentamen.no, og er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger («behandlingsansvarlig») når du besøker vårt nettsted eller benytter deg av våre tjenester.
Opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven.

2. Formålet med behandlingen og hvilke opplysninger vi behandler

Opplysninger om deg og din bruk av tjenesten For å kunne levere tjenesten til deg, behandler vi informasjon om hvem du er og din bruk av tjenesten. Vi behandler opplysninger om navn, adresse, fødselsdato, e-post, telefonnummer, hvilken førerskole du er tilknyttet og informasjon om kjøp og innlogginger. I tillegg lagrer vi dine testsvar og notater for å vise deg statistikk om din progresjon og for å kunne forbedre tjenesten.

Cookies

For å kunne levere tjenesten, og å tilby en best mulig brukeropplevelse til deg og for å kunne tilby support, samler vi inn og behandler en del teknisk informasjon om besøkende på nettsiden. Vi behandler informasjon om hva slags nettleser du bruker, IP-adressen din, landingsside og besøkshistorikk.

Teoritentamen.no uses cookies, as most other web sites, and in accordance with Norwegian regulations. Cookies are small text files which are stored in your web browser when visiting or interacting with a web site.

Teoritentamen.no uses cookies for statistical purposes, in order to improve user experience and provide better customer service.

Our cookies store information about your IP address, web browser and operating system, as well as information regarding pages visited on teoritentamen.no, including time and date of visit. We will never store information that could identify individuals.

By using teoritentamen.no you are agreeing to let us store cookies in your web browser.

Særlig om betalingsinformasjon

Teoritentamen.no behandler ikke betalingsinformasjon utover det som er påkrevd etter norsk lov.

Credit card payment

Lime Green Digital is responsible for all transactions completed on teoritentamen’s web pages.
Teoritentamen doesn’t store credit card information. In order to complete the transaction we disclose your information to our payment service provider Nets. They store information in a safe and sound manner and they are PSI Level 1-certified.

3. Særlig om barns personvern

I tråd med personvernlovgivningen ønsker ikke Teoritentamen.no å behandle personopplysninger om barn under 13/16 år uten foresattes samtykke. Dersom det viser seg at vi har behandlet slike personopplysninger, kan vi kontaktes for sletting slik det er beskrevet under punkt 8.

4. Særlig om elektronisk markedsføring

Som de fleste virksomheter har vi en berettiget interesse i å markedsføre våre tjenester. Samtidig er ditt personvern viktig for oss, og vi ønsker å begrense eventuelle ulemper dette kan medføre for deg. Dersom du har et aktivt kundeforhold hos oss, vil vi kunne sende deg elektronisk markedsføring om produkter eller tjenester som vi tror du har interesse av, med mindre du har gitt oss beskjed om at du ikke ønsker å motta slike henvendelser. Med til reklameformatene som Teoritentamen.no bruker, hører annonser i sosiale nettverk (f.eks. Facebook Ads, Instagram Ads, SnapChat Ads, YouTube Video Ads).
Du kan endre dine preferanser her.

5. Bruk av databehandlere

Lime Green Digital AS inngår databehandleravtale med alle som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi overfører ikke personopplysninger til tredjeland.

6. Lagringstid og sletterutiner

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel etter regnskapslovgivningen.

7. Endringer i personvernerklæringen

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil disse bli publisert på nettsiden 7 dager før endringene iverksettes. Ved større endringer vil kunder bli informert per e-post 7 dager før endringene iverksettes.