10 tips for dekkskift

Publisert 05/11/2015

  1. Sett bilen på et rett underlag – helst ikke på løs grus.
  2. Trekk til håndbremsen.
  3. Ha en god jekk, plasser den riktig, se instruksjonsbok.
  4. Beveg deg aldri under en bil som kun står på jekk, kan føre til alvorlig klemskader.
  5. Løsne hjulmuttere/bolter før bilen jekkes opp.
  6. Kontroller mønsterdybde.
  7. Plassere hjulene riktig i henhold til rulleretning. Noen dekk har piler/merke som viser rulleretning.
  8. Når du skal trekke til hjulbolter/muttere skal det trekkes til med oppgitt moment, som varierer noe fra bil til bil (ligger ofte mellom 90-120 nm.). Det anbefales å benytte en momentnøkkel eller momentstav.
  9. Sjekk lufttrykket.
  10. Etter noe tids kjøring bør du sjekke om hjulmutteren/bolter sitter.

enter image description here

Kilde: www.naf.no