Nyheter

Det er mange som sliter

Dysleksi Norge kan opplyse om at mellom 5 og 10 % av Norges befolkning har spesifikke lese- og skrivevansker, også kalt dysleksi. Elever som sliter med lesing opplever ofte at det er såpass strevsomt å komme seg gjennom en læreboktekst at de sitter igjen med liten forståelse.

Dette gjelder også for elever som skal lære seg trafikkteori og ta førerkort. For disse elevene kan teoritentamens nye produkter forhåpentligvis være til hjelp. 

forberedelse til teoriprøven

Inspirerende læring

  - Alle, og spesielt de med lese- og skrivevansker, tilegner seg kunnskap bedre gjennom lyd og bilde, sier Anne Lene Blystad, kommunikasjonsrådgiver i Dysleksi Norge. 

For å gjøre pensum til førerkortet mer tilgjengelig har vi lest inn lyd på hele vårt digitale teorikurs for klassene B (bil), A (motorsykkel) og AM (moped). Vi har også laget en lang rekke pedagogiske og forklarende 3D-filmer.

I tillegg vil elever kunne trene spesifikt til teoriprøven med våre teoriprøver, som også kan spilles av som lyd.

Det betyr i praksis at man kan gå gjennom hele pensum uten å måtte streve med å lese.

Her kan du lese mer om teorikurset og teoriprøvene våre.

Har du spørsmål? Send en mail til ole@teoritentamen.no

trafikalt grunnkurs

Tempo trafikkskole er en av de aller første som har tatt i bruk Teoritentamens splitter nye lærerverktøy for trafikalt grunnkurs. Tirsdag kveld var vi til stede i trafikkskolens lokaler på Tøyen i Oslo, hvor trafikklærer Tormod Lunde og elevene diskuterte avstand.

"Vi er veldig glade for å ha muligheten til å bruke splitter nye 3D-videoer som eksempler og diskusjonsgrunnlag i undervisningen", sier Tormod Lunde. Foreløpig består lærerverktøyet for trafikalt grunnkurs av ca. 30 videoer med tilhørende diskusjonsoppgaver. Produktet er ment som et visuelt supplement til diskusjonene og samtalene som føre i et trafikalt grunnkurs. Det kan brukes i sin helhet eller for å illustrere enkeltsituasjoner der det eventuelt er behov.

Da kurskvelden gikk mot slutten ba Tormod om feedback fra elevene. En elev var kjapp og rakk opp hånden: "Finnes det flere og lengre videoer?" Til det kan vi bare si; Ja!

Vi utvikler dette lærerverktøyet løpende slik at det skal være et praktisk utgangspunkt for opplevelser, aktivitet og oppsummering i kurset.

Har du lyst til å høre mer om produktet? Send en mail til ole@teoritentamen.no

VGTV spurte folk på gaten om skilt som mange har problemer med. Kan du alle sammen?

Test deg selv og se videoen på VG sine sider!

enter image description here

Tips til trygg lasting av bilen

Mangelfull og dårlig sikring av last kan forverre skadeomfanget i en kollisjon.

‒ Dessverre har usikret last i fri fart fremover etter en kollisjon tatt liv som ellers ville vært spart på vegene, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Selv en løs iPad i baksetet kan ta liv, advarer Statens vegvesen. Bråstopper du i 50 km/t, vil en løs iPad i baksetet bli kastet fremover med en kraft på 18 kg. I 70 km/t er kraften økt til 36 kg. Hvis du ikke kan feste nettbrett, laptoper og videoskjermer, må disse ikke brukes under kjøring. Husk at føreren er ansvarlig for at all last er sikret forsvarlig både før og under kjøring.

Statens vegvesens tips til trygg lasting av bilen:

  • Store gjenstander skal plasseres i bagasjerommet eller sikres i en boks eller et bagasjenett. Oppbevar små gjenstander i hanskerommet eller under setet.
  • Legg de letteste gjenstandene øverst, men bare opp til nakkestøttene på baksetet. Tunge ting skal så lavt som mulig i bilen.
  • Ikke oppbevar gjenstander på hattehyllen.
  • Pass på at du ikke stabler bagasjen slik at sikten hindres.
  • Fordel lasten fra side til side så godt det lar seg gjøre, og legg de tyngste gjenstandene nederst, i midten og så langt foran som mulig.
  • Ved transport av lang og tung last kan du legge baksetet ned.
  • Bruk innebygde kroker der det finnes for å hindre at tung last sklir inn i baksetet og ødelegger det. Bruk noe av tilbehør som gjør både lastingen og sikringen av lasten enklere, som stropper, beskyttelsesnett, lasteholdere, takstativer og takbokser.
  • Skiboks gir ekstra plass, men egner seg best til lette gjenstander. En tung skiboks på taket endrer bilens kjøreegenskaper, spesielt i svinger. Følg instruksjonsheftets anvisninger om maksimal last (vanligvis 40-90 kg).

Kilde: Statens vegvesen

Fra nyttår blir nye regler for oppkjøring til personbil innført som et ledd i å bedre sikkerheten i tunnel, melder NRK. Et EU-direktiv som kom i fjor gjør at alle som skal ta førerkort i Norge fra 2016, må testes i tunnelkjøring.

Tunnelkjøring er allerede en del av teoriprøven i flere klasser, men fra nyttår skal det også inkluderes i den praktiske opplæringen og testingen.

Bakgrunnen er at førere skal kjenne til og forstå prinsippene for sikker kjøring i tunnel. Vi har jo sett de siste årene at det har vært en del ulykker knyttet til tunnel, så da er det viktig at de som kjører vet hvilke risikoer som er knyttet til kjøring i tunnel, og hva de skal gjøre om de kommer ut for en situasjon hvor de må gjøre noe, sier avdelingsdirektør for trafikantseksjonen i Vegdirektoratet, Bente Skjetne.

Kjøring i tunnel blir kun et krav der det er praktisk mulig å gjennomføre. Kravet gjelder derfor ikke oppkjøring i områder hvor det er langt til nærmeste tunnel.

I tillegg til å lære elevene hvordan de skal kjøre i tunnel skal de nye reglene også sørge for at alle som tar lappen vet hva de skal gjøre om uhellet først er ute inne i tunnelen, skriver NRK.

Kilde: NRK