Adaptiv læring

Publisert 03.06.2021 08:54

Adaptiv læring, også kalt personalisert læring, er en læringsmetode som gjør eleven til en aktiv medskaper av egen læring.

enter image description here

Vi i Teoritentamen brenner for at du skal lære alt du trenger for å bestå teoriprøven, og for at du skal bli en god sjåfør. For å bli bedre på nettopp dette, så har vi tatt i bruk noe som heter adaptiv læring.

Litt enkelt sagt, så fungerer det slik: På Teoritentamen tester vi hva du kan, og henter fram aktuelle ressurser basert på resultater i testene. På den måten blir læringsprosessen individualisert og tilpasset den enkeltes læringsbehov og læringsmåter. F.eks kan det være at en elev sliter med bremselengder. Dette oppdager Teoritentamen gjennom våre teoriprøver, og etter at en slik prøve er ferdig så gir vi tilgang til pedagogiske ressurser som tar for seg nettopp bremselengder.

Er ikke det kult?