Fartsgrenser i Norge

Publisert 04.12.2013 10:09

Å kunne fartsgrensene er et must for deg som skal t førerkort. Fartsgrenser er også et trafikksikkerhetstiltak av svært stor betydning. I følge NAF er fartsgrensene fastsatt utfra vår tåleevne (hva kroppen tåler av fysiske påkjenninger) og forholdene på og ved selve veien.

Tommelfingerregelen er 30 – 50 – 70 km/t

Dersom du som fotgjenger blir påkjørt, har du 80% sjanse for å overleve dersom bilen ikke kjører fortere enn 30 km/t. Det er hva kroppen din kan tåle. Dersom bilen treffer deg i 50 km/t, har du kun 20% overlevelsessjanse. Det er derfor vi finner fartsgrense 30 km/t i boligstrøk, rundt skoler og i bysentra der det er mange fotgjengere og syklister, skriver NAF på sine websider.

Om du sitter i en bil og blir påkjørt fra siden, har du størst overlevelsessjanse dersom ikke overstiger 50 km/t. Det er derfor det som oftest er fartsgrense på 50 km/t der hvor mange veier krysser hverandre, og faren for sidepåkjørsler er stor.

Dersom du frontkolliderer med en annen bil (av noenlunde samme størrelse som din egen), er det rimelig bra sjanse for å overleve dersom ikke farten er høyere enn 70 km/t. Mange veier som har høy risiko for møteulykker, har derfor 70 km/t som maksimal fart.

Dette er stoff du bør kunne før du går opp til teoriprøven. Du kan lese mer om andre fartsgrenser her.