Hvem har ansvaret hvis uhellet er ute?

Publisert 26.11.2013 10:02

Du har kanskje i ferd med å ta førerkort eller har akkurat fått det. Unge sjåfører med ferskt førerkort mangler kjøreerfaring, og mange sjåfører er uoppmerksomme og lette å distrahere. Skulle uhellet være ute kan det være vanskelig å finne ut hvem som har skylden etter en kollisjon. Derfor er det viktig å sikre bevis.

Det kan være vanskelig å finne ut hvem som har skylden etter en kollisjon. Derfor er er det lurt å skaffe bevis fra skadestedet, eks. ved å ta bilder. Dersom en part skal ilegges skylden for et uhell må:

  • føreren ha opptrådt uaktsomt

  • føreren må ha brutt trafikkregler det ha

  • vært en teknisk svikt ved kjøretøyet

Dersom begge partene for eksempel har brutt trafikkregler eller vært uaktsomme, vil ansvaret bli delt.

Er det ikke mulig å bevise skyld må hver av partene dekke sin egen skade.

Du kan også bli ilagt skyld for et uhell selv om det ikke har vært fysisk kontakt mellom kjøretøyene, for eksempel om du presser en annen bil ut i grøfta.

Dette gjør du ved en kollisjon:

  • Varsle Vegtrafikksentralen via nødtelefon

  • Følg rådene du får fra Vegtrafikksentralen

  • Tror du at tilstanden er farlig eller kan bli det (personskader), ring 113

  • Ved mindre kollisjon, få bilen inn på en havarilomme dersom slike finnes. Gå uansett ut av bilen, slik at du ikke blir skadd ved en eventuell påkjøring bakfra.

  • Ved større kollisjon med fare for brann, følg rådene for brann