Forberedelse til teoriprøven

Publisert 13.09.2013 09:10

Vi mennesker tilegner oss kunnskap på ulike måter. Videre er det slik at blant dem som skal ta teoriprøven er utgangspunktet veldig ulikt. Noen kan mye om trafikk og trafikkregler, mens andre kan lite.

enter image description here

Derfor varierer det fra person til person hva som er den optimale forberedelsen til teoriprøven. Det vi vet er at det store flertallet enten bruker boken eller tar et online teorikurs. I tillegg er det slik at nesten alle som tar teoriprøver forbereder seg gjennom eksamensøving på nettet. Dette er ofte meget hensiktsmessig da detaljnivået kan være større enn i læreboken – og fordi det gir presise forberedelser. Den største aktøren i dette markedet er teoritentamen.no som har det største antall oppgaver i Norge og der alle oppgavene er skrevet av forfattere fra Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Det finnes også andre mindre tilbydere.

Løpende oppdatert statistikk fra Vegvesenet viser at omtrent halvparten av elevene stryker på teoriprøven. Ettersom det er dyrt (det koster 500 kroner for en ny prøve)) og ettersom du må vente i to uker før du kan ta en ny teoriprøve anbefaler vi alle om å forberede seg grundig før en teoriprøve. Basert på det vi selv har erfart er en kombinasjon av teorikurs eller lærebok og eksamensøving den beste forberedelsen.