Slik bør du øvelseskjøre

Publisert 07.10.2013 14:42

Dersom du skal bli en sikker trafikant må du øvelseskjøre mye. Statens vegvesen anbefaler at du øvelseskjører 140 timer før du kjører opp. Trafikklærere vi har snakket med tror at det kan være en fordel å sette klare mål for øvelseskjøringen. Målene kan du f.eks lage sammen med din trafikklærer, og deretter trene for å nå dem hjemme. Du vil få større utbytte og progresjon av øvelseskjøringen dersom du trener privat samtidig med at du er i et forløp hos en trafikkskole.

enter image description here

For å kunne øvelseskjøre i klasse B må du

 • Være fylt 16 år

 • Ha fullført trafikalt grunnkurs

 • Ha med enten gyldig bevis for fullført trafikalt grunnkurs og legitimasjon, eller førerkort i en annen klasse

Husk at personer som er over 25 år er fritatt fra deler av trafikalt grunnkurs. Det innebærer at man kan øvelseskjøre uten å ha tatt kurset dersom man er fylt 25. Husk legitimasjon!

Den som er med deg i øvelseskjøringen

 • Må være fylt 25 år

 • Må ha hatt førerkort for bil sammenhengende de siste 5 år

 • Kan ikke ta betalt for å øvelseskjøre

Bilen som brukes til øvelseskjøring må

 • Være merket med en godt synlig L (rød på hvit bakgrunn)

 • være utstyrt med ekstra speil for den som er med.

 • Tilhøre klasse B

Området du øvelseskjører i

 • Må velges etter hvor langt du er kommet i opplæringen

 • Bør ikke være tett trafikert før man beherseker trafikkrytmen

 • Kan ikke være i utlandet.

På en øvingsbane eller et avsperret område er det lov å øvelseskjøre når den som er sammen med deg har visuell kontakt og kan instruere deg.

Lykke til!

Teoritentamen har laget et øvelseskjøringskurs med mange tips og øvelser.

kilde: Statens vegvesen.