Hva koster det å ta førerkort?

Publisert 31/07/2013

Kostnaden for å ta førerkortet i klasse b (bil) avhenger av flere ting. Feks valg av trafikkskole, antall kjøretimer etc. ​ Våre estimater viser at det i gjennomsnitt koster ca 30 000 kroner å ta førerkort. Av dette utgjør obligatoriske kurs ca kr 12.000 og eksamensavgifter (teorikurs og ”oppkjøring”) ca kr 5.000.

Kostnadene til kjøretimer utgjør ca 60% av totalkostnadene – i snitt cirka 15-20 000. En kjøretime er normalt på 45 minutter. Prisen per time varierer gjerne fra kr 450 til kr 600. Ved valg av kjøreskole er det viktig å ikke kun se på pris per time, men også kvalitet. Kvalitet er vanskelig å vurdere på forhånd, men spør gjerne venner og bekjente om deres erfaringer.

For å redusere kostnadene ved å ta førerkort anbefales det at man bruker mye tid på privat øvingskjøring, slik at den som lærer å kjøre automatiserer flest mulig handlinger. Utbyttet av øvingskjøring blir også ekstra godt hvis øvingskjøringen følger en strukturert plan. ​ ​

Oversikt over ca kostnader:

Teoriboken "Veien til førerkortet" koster kr 338,- Kjøp boka her

Obligatorisk trafikalt grunnkurs: ca 2300-3000 kr

Kjøretime: ca. 500-800 kr

Sikkerhetskurs på vei: ca. 6000-7000 kr

Sikkerhetskurs på bane: ca 3000-3500 kr

Billeie til førerprøven: ca. 2000 kr

Obligatorisk mørkekjøringskurs: ca 1100-1800 kr

Førstehjelpskurs: ca. 500-600 kr Vær obs på at dette er ca.priser. Mange trafikkskoler tilbyr pakker, der du betaler en fast sum for et visst antall kjøretimer, sikkerhetskurs og teori, som kan bli billigere enn hvis du velger ett og ett element i opplæringen.

Gebyr for teoriprøven hos Statens vegvesen: kr 520

Baneleie til sikkerhetskurs: kr 1000

Praktisk prøve (oppkjøring): Kr 920

Utstedelse av førerkort: kr 240