Teorikurs

Publisert 24.07.2013 14:28

For de fleste førerkortklassene, herunder bil, moped og mc, er ikke teorikurs obligatorisk. Det er altså ingen krav til hvordan du lærer deg teorien; kravet er bare at du skal kunne den!

Det finns generelt sagt to ulike typer teorikurs. Det ene er den typen teorikurs som avholdes av enkelte trafikkskoler. Disse er organisert som samlinger der en trafikklærer presenterer teoriinnholdet med elementer av interaktiv undervisning. Etter at slike teorikurs ikke lenger er obligatoriske er det færre og færre som avholder slike teorikurs.

En helt annen type teorikurs er digitale læringsmidler der eleven på egenhånd kan forberede seg til teoriprøven. Slike kurs blir mer og mer utbredt – og oppleves gjerne av elevene som et substitutt til læreboken. Det er viktig å velge et kurs som dekker hele pensum slik at man er godt forberedt til de detaljerte spørsmålene man opplever på den offisielle teoriprøven. enter image description here