Hva skal til for å få mopedlappen?

Publisert 26/08/2014

Under finner du en liste med kriteriene for å kunne få førerkort for moped:

  • Du må være fylt 16 år.
  • Du skal ha normal førlighet i ben og armer.
  • Du kan ikke ha sykdommer som kan svekke din evne til å kjøre.
  • Du må ha god vandel. Dette betyr at du ikke må ha vært innblandet i straffbare forhold som er registrert hos politiet.
  • Du må ha gjennomført godkjent opplæring og bestått førerprøven. Trafikkskolen godkjenner den praktiske ferdigheten din, mens teoriprøven avlegges på trafikkstasjonen. Veien til mopedlappen

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Dette er obligatorisk for de som skal ta førerkort i en eller annen klasse.

Trinn 2: Kunnskap om mopeden og øvelser som skal gi grunnleggende kjøreteknikk. Dette trinnet kan foregå på eller i forbindelse med en trafikkskole. Her trener du på ferdigheter som for eksempel igangsetting, stans, giring og svinging.

Trinn 3: Kunnskap og ferdighet som er nødvendig for å kjøre i blandet trafikk. Her trener du på praktisk bruk av trafikkreglene. F.eks plassering i veibanen, fartsavpasning og bruk av blikket i trafikken.

Trinn 4: Handler om å forstå risiko i trafikken og hvordan du tenker og handler for å unngå farlige situasjoner.

Øvelseskjøring

Øvelseskjøring kan starte når du er 15 år. Hvis du øvelseskjører privat med noen du kjenner, må ledsageren din være minst 25 år og ha hatt gyldig førerkort sammenhengende i minst 5 år. Ledsageren må kjøre egen motorsykkel. Det er ikke lov til å kjøre etter i bil eller på moped.

Kilde: Trygg trafikk