Nå kan du bestille nytt vognkort på nett

Publisert 22/08/2014

Statens vegvesen har nå lansert «Din side». Her vil du etter hvert få tilgang til flere tjenester på nett. I dag kan du sjekke dine kjøretøyopplysninger og bestille nytt vognkort.

Tap av vognkort er den første selvbetjeningsløsningen som lanseres under Din side. Snart kommer også «Ditt førerkort» og muligheten til å levere salgsmelding på nett.

Midlertidig vognkort

Hvis du har meldt tap av vognkort for et kjøretøy du skal fortsette å bruke, kan du også laste ned et midlertidig vognkort.

– Skal du bruke bilen etter at du har meldt tapet, er det viktig at du skriver ut og tar med det midlertidige kortet når du bruker kjøretøyet, sier Øwre. – Vognkortet er beviset på at du eier kjøretøyet og inneholder alle de tekniske kravene.

Når du er logget inn, kan du også sjekke hvilke kjøretøy som er registrert på ditt fødselsnummer, og se opplysninger om kjøretøyet.

Sikker innlogging

Løsningen krever innlogging via ID-porten som er en sikker innloggingsløsning til offentlige tjenester driftet av Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi). ID-porten støtter blant annet Min-ID og Bank-ID og er den samme du bruker når du for eksempel leverer selvangivelsen på nett.

Begrensninger

Selv om tjenesten skal dekke de fleste behov for Norges kjøretøyeiere er det noen begrensninger ved løsningen:

Du må være over 18 år.

Tjenesten gjelder kun private kjøretøyeiere, ikke bedrifter. Dette skyldes at det ikke finnes noen sikker innlogging for disse. Kun registrert eier av kjøretøyet kan melde tap. Er det er lagt inn salgsmelding kan tjenesten derfor ikke benyttes før kjøretøyet er omregistrert til ny eier.

Kilde: Vegvesen.no