Slik er parkeringsreglene

Publisert 14.08.2014 09:58

  • Kjøretøyet må plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt.
  • Det gjelder et totalforbud mot stansing på fortau.
  • Du må stanse/parkere minst fem meter fra veikryss, og fem meter fra gang- eller sykkelfelt. Avstanden måles fra det punkt hvor fortauet, kantlinjen eller veikanten begynner å runde.
  • Fører eller eier av kjøretøyet er pålagt en undersøkelsesplikt for hva som skjer, slik at man senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er satt opp, plikter å rette seg etter bestemmelsene.
  • Ved avgiftsparkering skal betaling skje umiddelbart etter at man har plassert kjøretøyet.
  • Kvittering for betalt avgift skal plasseres godt synlig

Parkering på et privat område er å anse som en avtale. Det er derfor viktig å sette seg inn i hvilke regler som gjelder for parkeringen. Får du en parkeringsbot av det offentlige bør du betale denne, selv om du skal klage. Ellers kan gebyret økes med 50%.

Les mer om offentlig og privat parkering her

Kilde: NAF.