Kjøring med tilhenger

Publisert 25.04.2013 09:55

Dette må du vite

Hvis du har alminnelig førerkort klasse B kan du kjøre med en tilhenger hvor hengerens tillatte totalvekt ikke overstiger 750 kg. Med ”tillatte totalvekt” menes den maksimale totalvekt kjøretøyet er registrert for ifølge vognkortet.  

Er hengeren tyngre enn 750 kg. vil du fortsatt kunne kjøre med denne, men da må ikke samlet tillatt totalvekt for bil og henger overstige 3.500 kg.  

Tilhengerens tillatte totalvekt kan ikke overstige motorvognens egenvekt med fører.  

Hovedregelen er at du må avlegge egen førerprøve og få påført bokstav E i førerkortklassen hvis du skal kjøre med tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.  

Begrensninger i vognkortet

I bilens vognkort er det angitt maksimal aktuell totalvekt for den tilhenger som kan trekkes av bilen. Aktuell totalvekt vil si den vekten kjøretøyet har i øyeblikket. Denne vektgrensen må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du innehar.  

I tillegg kan også bilens vognkort ha en maksimal tillatt vogntogvekt, dvs. totalsummen av bilens og tilhengerens tillatte totalvekt.  

Fartsbestemmelser for tilhenger
Maksimal hastighet for biler som trekker tilhenger eller campingvogn med bremser er 80 km/t. Dette gjelder selv om fartsgrensen på stedet er 90 km/t eller høyere.   

Kjører du med tilhenger eller campingvogn uten bremser er maksimal hastighet 60 km/t når tilhengeren har en aktuell totalvekt 300 kg. eller mer.