Tips til oppkjøringen

Publisert 03.05.2013 14:05

Her er noen gode tips du kan ta med deg før oppkjøringen. 

 • Viktig å holde fartsgrensen, ikke kjør for sakte hvis ikke forholdene tilsier det.​ 
 • Se ofte i speilene, husk at sensorene ser deg i øynene ganske ofte​ 
 • Hold god avstand til foranliggende biler​ 
 • Gi tydelige tegn ved av/påkjøring.​ 
 • Akselerer ordentlig i påkjøringsfelt​ 
 • Repeter på teorien. Da blir du tryggere på regler som igjen får deg til å kjøre bedre​ ​
 • Ta en kjøretime eller 2 rett før oppkjøring, dette gjør også at du føler deg tryggere!

Derfor stryker du på oppkjøring: -

 • Problemer med fart og fartstilpasning 
 • Brudd på vikeplikten, vær obs på stoppskilt o.l. 
 • Å ikke gi tegn eller ikke samhandle med andre trafikanter. Husk å bruke blinklys ved alle anledninger. 
 • Gjøre feil valg i en trafikksituasjon 
 • At helheten på kjøringen er ikke god nok 
 • For tidlig oppkjøring i forhold til kjørelærers anbefaling