Nå blir kjøreopplæring og førerprøver for personbil igjen tillatt

Publisert 08.05.2020 08:41

Som del av regjeringens plan for gradvis gjenåpning av landet kan nå også trafikkopplæring og praktiske førerprøver i personbil starte opp igjen. Det er jeg glad for. Bil er et viktig fremkomstmiddel for mange, og jeg vet at det er mange som har vært utålmodig etter å komme videre med opplæring for å få førerkort for personbil. Samtidig er dette viktig for veldig mange trafikkskoler som har vært hardt rammet av smitteverntiltakene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det gjøres nå endringer i helsemyndighetenes vedtak om stengning av trafikkskoler. Disse innebærer at trafikkskolene ikke lenger er pålagt å holde stengt, men kan starte opp igjen under forutsetning av at nærmere angitte smittevernkrav er oppfylt. Smittevernkravene er tilsvarende det som gjelder for blant annet frisører og hudpleie. Dermed ivaretas smittevernet samtidig som trafikkskolene kan gjenoppta virksomhet som har vært pålagt stengt. I tillegg til praktisk opplæring i personbil, betyr det også at det ikke lenger legges særskilte begrensninger på antallet personer som kan gjennomføre teoriundervisning. Teoriprøver må fortsatt bestilles på vegvesen.no, og det er fortsatt enkelt å kome i gang med å øve til teoriprøven hos teoritentamen.no

Statens vegvesen gjenopptar praktiske førerprøver i bil Statens vegvesen vil også kunne starte opp igjen med praktiske førerprøver for personbil (klasse B) og øvrige klasser. De har allerede gjenopptatt praktiske prøver på motorsykkel og i de tyngste førerkortklassene. Prøver for personbil kan ventes tilgjengelig fra neste uke. Statens vegvesen vil prioritere prøvevirksomheten. Det er likevel svært mange førerprøver som har vært avlyst, og mange står i kø for oppkjøring. I tillegg er noen sensorer i risikogrupper. Det vil derfor ta noe tid før driften kan normaliseres.

Gradvis gjenåpning – Trafikkopplæring har blitt gradvis åpnet opp. Opplæring på motorsykkel, moped og snøscooter har vært tillatt. Fra 16. april ble det også tillatt med teoretisk opplæring i grupper på inntil fem, og fra 30. april ble det tillatt med praktisk opplæring i de tyngste kjøretøyene. Endringene som nå gjøres innebærer at øvrige viktige deler av trafikkskolenes virksomhet nå kan gjenopptas, sier Hareide.

Kilde: regjeringen.no