Slik blir du Yrkessjåfør

Publisert 10.06.2020 14:20

Vil du jobbe som yrkessjåfør? En yrkessjåfør jobber med gods- eller persontransport. For eksempel lastebilsjåfør (godstransport) eller bussjåfør (persontransport).

Yrkessjåførjobben består selvsagt av mye mer enn selve kjøringen. Vanlige oppgaver for en lastebil- eller vogntogsjåfør er også lasting og lossing, sikring av last etter gjeldende forskrifter, planlegging av transportoppdrag, enkelt vedlikehold og kontroll av kjøretøy

For en bussjåfør er også lasting og lossing av bagasje og andre gjenstander en vanlig oppgave. En bussjåfør har også hele tiden kontakt med passasjerer, og har et ansvar for sikkerheten til passasjerene. En bussjåfør bør like å ha kontakt med folk.

Krav til yrkessjåfører Alle som utfører person- eller godstransport mot vederlag med et kjøretøy som krever førerkort for tungbil må ha yrkessjåførkompetanse (YSK).

Yrkessjåførkompetansen kan oppnås ved å gjennomføre grunnutdanning og bestå en teoriprøve. Kompetansen må holdes ved like, og alle yrkessjåfører må delta på regelmessig etterutdanning hvert femte år.

For å få yrkessjåførkompetanse må du gjennomføre et YSK kurs (grunnutdanning) og bestå en teoriprøve på trafikkstasjonen. Du kan velge om du vil ta grunnutdanning for person- eller godstransport.

Grunnutdanningen er med på å sikre at du som sjåfør har den kompetansen og forståelsen som kreves for å kunne jobbe i transportbransjen.

Hvordan blir jeg yrkessjåfør

Du kan gjennomføre et 140 timers YSK-kurs ved en trafikkskole. Teoritentamen har et samarbeid med en rekke trafikkskoler og tilbyr fjernundervisning på modul 2 og 3 i opplæringen. Du må først ha tatt førerkort for enten buss eller lastebil (eller begge), og deretter tar du YSK-kurs enten for godstransport, persontransport eller for begge deler. Når du har tatt kurset er du klar til å ta teoriprøven for yrkessjåfører på trafikkstasjonen. Når du har bestått den får du ditt yrkessjåførbevis.

Trenger du YSK kurs? Du kan finne en oversikt over kursleverandører på kursregister.no