Nye fartsgrenser med tilhenger - Teoritentamen er oppdatert

Publisert 22.04.2022 14:45

Fartsgrenser med tilhenger

Nye regler for fartsgrenser med tilhenger kom i mars 2022. De nye reglene medfører at alle tilhengere kan trekkes i inntil 80 km/t, på veier hvor dette er tillatt. Enkelte tilhengere med brems kan med spesifikk godkjenning trekkes i inntil 100 km/t.

Uten brems i 80 km/t

Alle tilhengere kan nå kjøres i 80 km/t. Tidligere regel om fartsbegrensning ved aktuell vekt av tilhenger på 300kg er nå fjernet. Det betyr at på veier med tillatt hastighet på 80 km/t gjelder samme hastighet for bil og tilhenger, som for andre kjøretøy.

Her er de nye fartsgrensene for tilhenger

Følgende fartsgrenser for kjøring med tilhengere gjelder:

Tilhengere uten brems: Tillat 80 km/t Tilhengere med brems: Tillat 80 km/t For tilhengere med brems har det også åpnet opp en ny mulighet for ytterligere økt hastighet på inntil 100 km/t der vei og fartsgrense tillater denne hastighet. Godkjenningen kalles Tempo 100

Hva skal til for å få tilhenger godkjent for Tempo 100?

Det er kombinasjonen av vekt på bil og henger som avgjør om henger må ha noe fysiske endringer for å kunne kjøre i 100 km/t. Det vil kunne være dempere eller dempere + friksjonskobling (i stedet for ordinær kulekobling).

Tilhengere som skal trekkes lovlig i mer enn 80 km/t må gjennom en teknisk godkjenning hos Statens Vegvesen, og ved godkjenning vil det utstedes et godkjenningsdokument som må medringes under kjøring, samt et merke som skal monteres på tilhengeren.

Det er utviklet en prøvekalkulator på www.vegvesen.no/tempo100. Her kan de som vurderer Tempo 100-godkjenning av tilhengeren legge inn registreringsnummer for bil og tilhenger for å sjekke om kombinasjonen er egnet for Tempo 100-godkjenning.

Dette skal til for å få tilhenger og bil godkjent for Tempo 100

Visse tilhengere og campingvogner kan bli godkjent for Tempo 100. Det er Statens vegvesen som godkjenner. Bilen må ha ABS-bremser og tillatt totalvekt på 3 500 kilo eller lavere. I tillegg er det vektkrav til kombinasjonen av bil og tilhenger, slik at trekkbilen ikke blir for lett i forhold til tilhengeren. Det er også krav til utsyr som sikrer stabil og sikker kjøring. Bremser og støtdempere på tilhengeren, stabilisatorkobling mellom tilhenger og trekkbil eller elektronisk stabilitetssystem på bilen kompenserer hvis bilen i utgangspunktet er for lett i forhold til hengeren. Ved godkjenning av tilhenger til Tempo 100 blir det også krav om EU kontroll av tilhenger.

Teoritentamen er oppdatert

Vi har oppdatert og kvalitetssikret innhold i henhold til de nye reglene, både i eboken og i teoriprøvene på teoritentamen.no

Kilde: vegvesen.no